VGP NV Kondigt Succesvolle Afronding aan van Kapitaalverhoging via een Versnelde Private Plaatsing (Accelerated Bookbuild) voor €300 Miljoen

NIET VOOR DISTRIBUTIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA,

JAPAN, CANADA, ZUID-AFRIKA OF AUSTRALIË


24 november 2021, 20:00u, Antwerpen, België: VGP NV (‘ VGP ’ of de ’Vennootschap’), een Europese ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag aan dat het succesvol een brutobedrag van €300 miljoen heeft geplaatst door middel van een private plaatsing van nieuwe gewone aandelen via een versnelde orderboek procedure (accelerated bookbuild) bij internationale institutionele beleggers (de ‘Kapitaalverhoging’). De Kapitaalverhoging bestaat uit 1.250.000 nieuwe aandelen (ongeveer 6.1% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bij voltooiing van het aanbod), tegen een uitgifteprijs van €240,00 per aandeel, wat een korting van 9.1% inhoudt ten opzichte van de laatste koers van het aandeel op 24 november 2021 van €264,00, en een premie van 3,0% ten opzichte van de laatst verhandelde koers van het aandeel van de Vennootschap voorafgaand aan de 10-maands trading update, gepubliceerd voor opening van de beurs op 19 november 2021.

VGP zal de netto-opbrengst van de Kapitaalverhoging voornamelijk gebruiken om zijn financiële slagkracht te verhogen via de versterking van haar eigen vermogen om zo de investeringspijplijn te financieren en in staat te zijn om in te spelen op additionele investeringsopportuniteiten.

VGP ’s Chief Executive Officer, de heer Jan Van Geet, zei: "We zijn zeer verheugd om de succesvolle afronding van deze Kapitaalverhoging aan te kondigen, die een sterke vraag kende van zowel internationale als lokale investeerders. Deze operatie voorziet ons van extra middelen om onze strategie na streven om zo investeringsopportuniteiten volop te benutten, en tegelijkertijd een significante vooraf toegezegde investeringspijplijn te realiseren. We zijn bijzonder dankbaar voor de voortdurende steun en vertrouwen van de bestaande en nieuwe investeerders.”

J.P. Morgan AG en KBC Securities SA/NV traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners van de Plaatsing, met BNP Paribas Ageas SA/NV en Belfius Bank SA/NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux SA als Joint Bookrunners (samen aangeduid als de ‘Syndicaatsbanken’).

VGP is, behoudens de gebruikelijke uitzonderingen, overeengekomen dat zij gedurende een periode van 180 dagen vanaf de Afsluitingsdatum, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators, handelend in naam van de Syndicaatsbanken, geen aandelen van de Vennootschap of effecten converteerbaar in aandelen zal uitgeven, aanbieden of verkopen, of enige registratieverklaring in het kader van de Amerikaanse Securities Act of een soortgelijk document zal indienen bij een andere effectenregulator, effectenbeurs of noteringsinstantie met betrekking tot het voorgaande.

De betaling en levering van de nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op of rond maandag 29 november 2021 (de ‘Afsluitingsdatum’), en een aanvraag zal worden ingediend voor de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussel op hetzelfde moment. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgische recht en zijn gewone aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, in dezelfde vorm als de bestaande aandelen. Ze zullen over dezelfde rechten beschikken als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf het moment van toelating.

Als gevolg van de uitgifte van de nieuwe aandelen zal het aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap stijgen van 20.583.050 naar 21.833.050 gewone aandelen.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Martijn Vlutters
(VP – Business Development & Investor Relations)
Tel: +32 (0)3 289 1433
Karen Huybrechts
(Hoofd Marketing)
Tel: +32 (0)3 289 1432
Anette Nachbar
Brunswick Group
Tel: +49 152 288 10363

OVER VGP

VGP is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 10,49 miljoen m² en de strategische focus ligt op de ontwikkeling van businessparken. VGP , opgericht in 1998 als een Belgische familiebedrijf, actief in vastgoedontwikkeling in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 350 medewerkers in dienst en bezit en exploiteert activa in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP , inclusief de joint ventures tegen 100%, € 4,48 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1,51 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu 

DISCLAIMER

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding tot verkoop of een verzoek tot aanbiedingen tot aankoop, noch zal er enige verkoop van de hierin genoemde effecten plaatsvinden, in een rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, een dergelijk verzoek of een dergelijke verkoop onwettig zou zijn zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen in overeenstemming met de effectenwetgeving van dat rechtsgebied.

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Zuid-Afrika, of Japan, of enig ander rechtsgebied waar distributie wettelijk niet is toegestaan. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod van effecten te koop in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland.

Deze aankondiging vormt geen aanbieding van effecten in de Verenigde Staten van Amerika of een verzoek om effecten te kopen in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn en worden niet geregistreerd onder de US Securities Act, of onder de effectenwet van een staat of rechtsgebied in de Verenigde Staten van Amerika, en mag niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, binnen de Verenigde Staten van Amerika behalve op grond van een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de US Securities Act en in overeenstemming met de toepasselijke effectenwetgeving van een staat of rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika. Het bedrijf heeft zich niet geregistreerd en is niet van plan enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten van Amerika te registreren. Er zal geen openbaar aanbod van effecten zijn in de Verenigde Staten van Amerika.

Binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte is een aanbieding van effecten waarop deze mededeling betrekking heeft, uitsluitend gericht tot en bestemd voor gekwalificeerde beleggers in die Lidstaat en het Verenigd Koninkrijk in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden bekendgemaakt wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG en elke uitvoeringsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER.

In het Verenigd Koninkrijk is een aanbieding van effecten waarop deze mededeling betrekking heeft uitsluitend gericht tot en bestemd voor, en elke investering of investeringsactiviteit waarop dit persbericht betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor, en zal alleen worden ondernomen met, (i) personen met professionele ervaring in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die onder de definitie vallen van “investment professionals” onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Order”), (ii) zogenaamde “high net worth companies, unincorporated associations, etc”, die vallen onder artikels 49(2)(a) tot (d) van de Order, en (iii) enige andere persoon aan wie het wettelijk mag worden meegedeeld (al deze personen samen zijn “Relevante Personen”). Personen die geen Relevante Personen zijn, dienen geen actie te ondernemen op basis van dit persbericht en dienen niet te handelen of te vertrouwen op dit persbericht.

Met betrekking tot Zwitserland, is deze aankondiging uitsluitend gericht tot, en enkel bestemd voor, ‘professionele cliënten’ in de betekenis van de FinSA.

Bijlage