ForFarmers N.V.: Yoram Knoop (CEO) treedt af na Algemene Vergadering in 2022

Lochem, 25 november 2021

Yoram Knoop (CEO) treedt af na Algemene Vergadering in 2022

ForFarmers kondigt aan dat Yoram Knoop, CEO en lid van de Raad van Bestuur van ForFarmers N.V.  aftreedt na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 april 2022, de datum waarop zijn huidige zittingstermijn afloopt. Dit is in gezamenlijk overleg tussen Yoram Knoop en de Raad van Commissarissen besloten.

“Na 8 jaar aan het roer te hebben mogen staan van dit prachtige bedrijf is het voor mezelf en voor de onderneming een natuurlijk moment voor een nieuwe fase. Ik ben trots op ForFarmers en op wat we met onze missie For the Future of Farming vooral voor klanten hebben bereikt evenals op de constructieve samenwerking met collega’s. In de komende maanden blijf ik met al mijn energie en toewijding werken aan de uitvoering van onze management-agenda”, aldus Yoram Knoop.

Yoram Knoop trad in november 2013 aan bij ForFarmers en werd met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot CEO van ForFarmers . Hij zal tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022 operationeel blijven als CEO.

Jan van Nieuwenhuizen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ForFarmers : “Hoewel Yoram nog tot en met 14 april aanstaande in functie is als CEO, is een woord van dank, gezien zijn enorme inzet voor ForFarmers en haar stakeholders, nu al zeer op zijn plaats. Sinds zijn aantreden, heeft Yoram de onderneming van een ambitieuze coöperatie verder ontwikkeld naar het leidende voerbedrijf in Europa. Onder zijn leiding is de stap gemaakt naar de groeimarkt Polen en is de portefeuille meer in balans gebracht door een versterking in de pluimveesector. Ook heeft hij duurzaamheid verankerd in de strategie van ForFarmers .”

Het proces voor het vinden van een nieuwe CEO is gestart.
In het licht van de veranderingen en uitdagingen in de agrarische sector zal ForFarmers de komende periode de strategie Build to Grow 2025 evalueren en waar nodig aanscherpen.Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2020 circa € 2,4 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.