KBC Ancora keert op 9 december 2021 een interim-dividend uit van 2,30 euro per aandeel

Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 26 november 2021 (17.40 CET)

 

KBC Ancora keert op 9 december 2021 een interim-dividend uit van 2,30 euro per aandeel

 

Eenmalige afwijking van de gebruikelijke dividendkalender van KBC Ancora in het licht van het bijkomend dividend dat KBC Groep op 17 november 2021 uitbetaalde over boekjaar 2020

 

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, heeft in haar vergadering van 26 november 2021 beslist om op 9 december 2021 een interim-dividend betaalbaar te stellen van 2,30 euro bruto per KBC Ancora-aandeel. Het netto couponbedrag, na afhouding van 30% roerende voorheffing, bedraagt 1,61 euro per aandeel.

 

In normale omstandigheden keert KBC Ancora haar dividend uit onder de vorm van een interim-dividend in juni van het betrokken boekjaar. De beslissing tot uitkering van een interim-dividend in december betreft een eenmalige afwijking op deze gebruikelijke dividendkalender, en volgt op de beslissing van KBC Groep om, naast het gebruikelijke interim-dividend van 1,00 euro per KBC Groep-aandeel over het lopende boekjaar, in november 2021 eveneens een bijkomend dividend over boekjaar 2020 uit te keren van 2,00 euro per KBC Groep-aandeel.

 

Mede in functie van de beslissingen die KBC Groep zal nemen inzake de eventuele uitkering in 2022 van een slotdividend over boekjaar 2021, zal de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, later een beslissing nemen over een eventueel in juni 2022 uit te keren tweede interim-dividend over boekjaar 2021/2022, en dit conform haar dividendpolitiek.

 

De financiële dienstverlening wordt verzorgd door KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque.

 

 

Relevante data:

  • Ex-dividend datum: 7 december 2021
  • Registratiedatum: 8 december 2021
  • Betaaldatum: 9 december 2021

 

 

        ---------------------------------

 

 

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

 

 

Financiële kalender:

28 januari 2022        Halfjaarlijks financieel verslag (1H)

26 augustus 2022        Jaarlijks communiqué boekjaar 2021/2022

28 oktober 2022        Algemene Vergadering van Aandeelhouders

 

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

 

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans

tel.: +32 (0)16 27 96 72

e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

Bijlage