Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van The Capital Group Companies

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 23 december 2021 – 19:00u CET

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van The Capital Group Companies

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van The Capital Group Companies, Inc. (“CGC”).

Kennisgeving van The Capital Group Companies, Inc.

  • Op 21 december 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van CGC op 9 november 2021 onder de kennisgevingsdrempel van 3% terecht is gekomen door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
  • Op 21 december 2021 bezit CGC in totaal 0 stemrechten (0%).
  • CGC is de moederonderneming van Capital Research and Management Company (“CRMC”) en Capital Bank & Trust Company. CRMC is een in de VS gevestigde investment manager die als beheerder optreedt voor de American Funds family van beleggingsfondsen, andere gezamenlijke beleggingsvehikels, evenals voor individuele en institutionele klanten. CRMC en haar investment manager dochterondernemingen beheren aandelenportefeuilles voor verschillende investeringsmaatschappijen via drie divisies, Capital Research Global Investors, Capital International Investors en Capital World Investors. CRMC is de moederonderneming van Capital Group International, Inc., welke op haar beurt de moederonderneming is van vier investment management ondernemingen: Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl en Capital International K.K.
  • De kennisgeving van CGC kan via deze link op https://investors.fagron.com/nl worden geraadpleegd.

Voor meer informatie
Karen Berg
Global Investor Relations Manager
Tel. +31 6 53 44 91 99
karen.berg@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van The Capital Group Companies