Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft buiten de beurs 13 400 eigen aandelen vervreemd.

Datum Aantal aandelen Doel Prijs (€)
16 december 2021 1 500 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 25,140
17 december 2021 7 700 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 25,140
17 december 2021 1 800 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 19,200
17 december 2021 2 400 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 25,380

 

Er wordt ook verwezen naar de persmededeling van 24 december 2021 in verband met de verkoop en aankoop van aandelen in het kader van de liquiditeitsovereenkomst die met Kepler Cheuvreux is gesloten, die te vinden is op https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room.

Op 22 december 2021 na sluiting van de beurs bezit Bekaert 3 191 770 eigen aandelen op 60 452 261 uitgegeven aandelen (of 5,28 % van alle uitstaande aandelen).


 

Bijlage