KBC Ancora kondigt de start aan van een programma inkoop eigen aandelen ten belope van 50 miljoen euro op 10 juni 2022

Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 20 mei 2022 (17.40 CEST)

KBC Ancora kondigt de start aan van een programma inkoop eigen aandelen ten belope van 50 miljoen euro op 10 juni 2022

KBC Ancora maakte in haar persbericht van 11 februari 2022 bekend dat de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, de intentie had om over te gaan tot een programma inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 50 miljoen euro.

Vandaag kondigt KBC Ancora aan dat dit inkoopprogramma van eigen aandelen van 50 miljoen euro zal starten op 10 juni 2022.

Het opzet van het inkoopprogramma eigen aandelen is om het aantal uitstaande dividendgerechtigde aandelen te verminderen. De teruggekochte aandelen zullen in eerste instantie worden aangehouden als eigen aandelen.

KBC Ancora zal via persberichten wekelijks rapporteren over de voortgang van het inkoopprogramma.

Het inkoopprogramma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving. KBC Ancora zal een broker mandateren om het programma uit te voeren door middel van aankopen in het centrale orderboek van Euronext Brussel.

Het programma inkoop eigen aandelen loopt binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 30 oktober 2020.

        ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
26 augustus 2022                Jaarlijks communiqué boekjaar 2021/2022
27 september 2022                Jaarverslag boekjaar 2021/2022 beschikbaar
28 oktober 2022                Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

Bijlage