Nyrstar publiceert de oproeping voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2021 te houden op 28 juni 2022 en verschaft verdere informatie over de evaluatie van de Putoptie

Gereglementeerde informatie

Nyrstar  publiceert de oproeping voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2021 te houden op 28 juni 2022 en verschaft verdere informatie over de evaluatie van de Putoptie

27 mei 2022 om 07u00 CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) publiceerde vandaag de uitnodiging voor de 2021 gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 28 juni 2022 om 11u00 CEST.

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal fysiek gehouden worden, zonder digitale deelnamemogelijkheid. De praktische modaliteiten van de vergadering worden in de uitnodiging tot de vergadering uiteengezet die op de website van de Vennootschap werd gepubliceerd (https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholders-information/shareholder-meetings).

De volledige oproeping met de agenda, voorgestelde besluiten en toelichting, kunnen worden geraadpleegd op de voormelde website van  Nyrstar .

De Vennootschap verschaft ook verdere informatie met betrekking tot de putoptie die de Vennootschap heeft met betrekking tot haar (volledige) 2% participatie in NN2 NewCo Limited (“NN2”), die de Nyrstar operationele groep aanhoudt, krachtens dewelke zij het recht heeft deze 2% participatie te verkopen aan Trafigura New HoldCo (of, naar keuze van Trafigura New HoldCo, enig ander lid van de Trafigura groep dat rechtmatig de relevante aankoop mag doen) voor een vast bedrag van EUR 20 miljoen (de “Putoptie”).

Zoals aangekondigd op 18 november 2021, heeft de Vennootschap Moore Belgium aangesteld om een onafhankelijk expertenverslag op te stellen voor de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap (“Comité van Onafhankelijke Bestuurders”), in het kader van artikel 7:97 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het verslag van de onafhankelijke expert zal een beoordeling geven aan het Comité van Onafhankelijke Bestuurders van het voordeel voor de Vennootschap, rekening houdend met alle relevante omstandigheden, van het al dan niet uitoefenen van de Putoptie.

Bij zijn beslissing over het al dan niet uitoefenen van de Putoptie zal het Comité van Onafhankelijke Bestuurders ook terdege rekening houden met eventuele onderbouwde biedingen van derden, onder meer van andere aandeelhouders van de Vennootschap dan Trafigura en/of van andere belanghebbenden en derden, die het zou ontvangen met betrekking tot de 2% participatie in NN2. De Vennootschap had verzocht dat dergelijke biedingen op de 2% participatie in NN2 aan de Vennootschap zouden worden gericht vóór 15 februari 2022. Zoals vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening die werden gepubliceerd op 13 april 2022, heeft de Vennootschap geen biedingen ontvangen.

De evaluatie door de onafhankelijk expert werd opgestart en verloopt zoals gepland, en zal naar verwachting in juli 2022 worden afgerond. Zodra het Comité van Onafhankelijke Bestuurders het finaal verslag heeft ontvangen en onderzocht, zal het een advies geven aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap. De Raad van Bestuur zal dan beslissen om de Putoptie al dan niet uit te oefenen, of om de 2% participatie in NN2 te verkopen aan een derde partij, vóór de vervaldatum van de Putoptie op 31 juli 2022.

Meer details over de Putoptie zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (https://www.nyrstar.be/nl/investors/results-reports-and-presentations/2021). Tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 28 juni 2022, zal verdere informatie worden verschaft en zullen aandeelhouders van de Vennootschap de mogelijkheid hebben om vragen te stellen over het proces met betrekking tot de evaluatie van de Putoptie.

Over  Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van  Nyrstarwww.nyrstar.be.

Over Moore Belgium

Moore Belgium is de grootste onafhankelijke professionele dienstverlener in België. Moore Belgium biedt diensten aan op het gebied van Accountancy, Audit, Business Analytics, Business Consulting, Corporate Finance, Interim Management en Tax & Legal Services. Als lid van Moore Global – een wereldwijd accounting en consulting netwerk – assisteert Moore Belgium haar klanten in meer dan 100 landen. Meer informatie vindt u op de website van Moore Belgium: www.moore.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -       Head of External Affairs & Legal                 anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage