Kalera Public Limited Company kondigt zijn aandeelstructuur aan na de bedrijfscombinatie met Agrico Acquisition Corp.

ORLANDO, Florida, June 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera Public Limited Company (“Kalera”) en Agrico Acquisition Corp. (“Agrico”) maakten vandaag de voltrekking van hun eerder aangekondigde bedrijfscombinatie bekend. Het gecombineerde bedrijf zal de naam Kalera behouden en zal op woensdag 29 juni 2022 beginnen met de verhandeling van gewone aandelen (“Kalera aandelen”) en warrants (“Kalera Warrants”) op Nasdaq onder de nieuwe tickersymbolen “KAL” en “KALWW”, respectievelijk. De bedrijfscombinatie werd goedgekeurd tijdens een bijzondere vergadering van de aandeelhouders van Kalera S.A. op 28 juni 2022. 

Update over aandelenstructuur

Conform de Sponsor Support Agreement die op 30 januari 2022 werd afgesloten, bij de voltrekking van de bedrijfscombinatie ongeveer 1,8 miljoen aandelen (50%) van Agrico Klasse B gewone aandelen eerst omgezet in Agrico Klasse A gewone aandelen op een een-op-een-basis, en vervolgens in omgezet in Kalera-aandelen op een een-op-een-basis. De resterende 50% van de Agrico Klasse B gewone aandelen werd aan Agrico verbeurdverklaard.

In verband met de afronding van de transactie heeft Agrico verkiezingen ontvangen om ongeveer 14,3 miljoen van zijn uitstaande gewone aandelen terug te kopen.

Bijgevolg bezitten de aandeelhouders van Kalera S.A. nu in totaal ongeveer 19,1 miljoen Kalera-aandelen en de Agrico-aandeelhouders in totaal ongeveer 2,2 miljoen Kalera-aandelen, wat neerkomt op respectievelijk ongeveer 90% en 10% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van het gecombineerde bedrijf.

Update over warrantstructuur

Bij de voltrekking van de bedrijfscombinatie werden in totaal 14.437.500 Agrico warrants omgezet in een equivalent aantal Kalera Warrants, elk uitoefenbaar als één Kalera Aandeel aan $11,50 per aandeel.

Bijkomend ontvingen de aandeelhouders van Kalera S.A. in totaal 105.719.212 contractuele Voorwaardelijke Waarderechten (“CVR's”) en en, bij het bereiken van bepaalde mijlpalen tijdens de periode van twee jaar na de voltrekking van de bedrijfscombinatie, geeft elk CVR recht op maximaal twee betalingen in de vorm van bijkomende Kalera-aandelen. Elk van deze betalingen zal bestaan uit aandelen die het pro rata deel van 5% van het volledig verwaterde eigen vermogen van Kalera van de betrokken aandeelhouder vertegenwoordigen op de datum van de voltrekking van de transactie.

Over Kalera

Kalera is een verticaal landbouwbedrijf met hoofdkantoor in Orlando, Florida. Kalera gebruikt technologie om ervoor te zorgen dat meer mensen over de hele wereld toegang hebben tot de meest verse, voedzame en schone producten die beschikbaar zijn. Het bedrijf heeft meerdere jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met de capaciteiten van Internet of Things, cloud, big data analytics en kunstmatige intelligentie. Kalera exploiteert momenteel boerderijen in de VS (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas en Denver, Colorado), en in Koeweit. Daarnaast zijn er nog andere boerderijen in aanbouw. Meer informatie is beschikbaar op www.kalera.com.

Vooruitblikkende verklaringen:

Deze mededeling omvat bepaalde verklaringen die geen historische feiten betreffen, maar wel toekomstgerichte verklaringen in het kader van de Safe Harbor-bepalingen van de toepasselijke effectenwetten. Toekomstgerichte verklaringen gaan doorgaans vergezeld van woorden zoals “geloven”, “kunnen”, “zullen”, “ramen”, “doorgaan”, “verwachten”, “de intentie hebben”, “voorspellen”, “zouden”, “moeten”, “plannen”, “potentieel”, “lijken”, “trachten”, “toekomst”, “vooruitzichten” en dergelijke verklaringen die toekomstige gebeurtenissen of trends voorspellen of aangeven of die geen weergave van historische zaken vormen.

Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen betreffende de voorwaarden en bepalingen van de voorgestelde bedrijfscombinatie en de hierin besproken transacties, het tijdstip van de voltrekking van deze transacties, veronderstellingen betreffende terugkopen door Aandeelhouders en de daaruit verwachte voordelen en financiële positie van de partijen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op diverse veronderstellingen en/of de huidige verwachtingen van het management van Agrico of Kalera. Deze toekomstgerichte verklaringen worden louter ter illustratie verstrekt en zijn niet bedoeld als, en mogen niet door beleggers of andere personen worden beschouwd als, een garantie, verzekering, voorspelling of definitieve verklaring van enig feit of enige waarschijnlijkheid. Werkelijke gebeurtenissen en omstandigheden zijn moeilijk of onmogelijk met zekerheid te voorspellen en zullen afwijken van de veronderstellingen. Veel werkelijke gebeurtenissen en omstandigheden vallen buiten de controle van Agrico en/of Kalera. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan diverse risico's en onzekerheden, met inbegrip van, zonder beperking, algemene economische, financiële, wettelijke, politieke en bedrijfsomstandigheden en wijzigingen op de binnenlandse en buitenlandse markten; het aantal terugkoopverzoeken van de publieke Aandeelhouders van Agrico; wijzigingen in de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verwachtingen van Kalera betreffende zijn toekomstige zaken; de impact van de concurrentie op de toekomstige zaken van Kalera; en de uitslag van gerechtelijke procedures waar Kalera partij bij is of kan worden.

Als deze risico's bewaarheid worden of als de veronderstellingen onjuist blijken, kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen begrepen zijn. Er kunnen aanvullende risico's zijn die Kalera en Agrico op dit moment niet kennen of als niet belangrijk beschouwen en die er ook toe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen begrepen zijn. Daarnaast weerspiegelen toekomstgerichte verklaringen verwachtingen, veronderstellingen, plannen of voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen en meningen per datum van deze mededeling. Kalera en Agrico verwachten dat latere gebeurtenissen en ontwikkelingen zullen leiden tot wijzigingen in deze beoordelingen. Hoewel Kalera en/of Agrico kunnen besluiten om deze toekomstgerichte verklaringen op enig moment in de toekomst bij te werken, wijst zowel Kalera als Agrico specifiek iedere verplichting daartoe van de hand, behoudens verplichting door toepasselijke wetten. Deze toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden beschouwd als een weergave van de oordelen van Kalera of Agrico (of hun betrokken verbonden vennootschappen) op enig moment na de datum van deze schriftelijke mededeling. Er mag dan ook geen overmatig vertrouwen worden gesteld in de toekomstgerichte verklaringen.

Mediacontact:
Kate Komarzec
kkomarzec@lambert.com
(616) 916-4092

Contact voor beleggers:
Aparna Mehra
Eric Birge
ir@kalera.com
(313) 309-9500