Befimmo NV: Transparantieverklaring

Conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de invoering van een statutaire verklaringsdrempel van 3% in de statuten van Befimmo NV deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te hebben ontvangen van Morgan Stanely op 25 juli 2022. Met deze verklaring meldt Morgan Stanley dat haar participatie in Befimmo op 19 juli 2022 de verklaringsdrempel van 5% heeft onderschreden.

Klik hier voor het volledige persbericht:

Bijlage