Halfjaarresultaten 2022

 Gereglementeerde informatie – 29 augustus 2022 – 08:00

Financiële resultaten

Tijdens het eerste semester 2022 realiseerde Campine een omzet van 155,6 mio €, wat een stijging vertegenwoordigt van 46% t.o.v. het eerste semester van 2021. De EBITDA bedroeg 13,5 mio € en dit is voor een eerste jaarhelft opnieuw een recordresultaat voor Campine

De stijging in omzet van 46% is bijna volledig toe te schrijven aan de stijging van de metaalprijzen, terwijl de verkoopvolumes slechts beperkt hoger lagen. “Door de aanhoudende hoge vraag naar onze producten en de groeiende winstbijdrage van de recente investeringen kunnen we opnieuw sterke resultaten boeken” legt CEO De Vos uit. “De 2de jaarhelft kondigt zich wel moeilijker aan maar we verwachten mogelijk reeds een positief effect van onze acquisitie in Frankrijk” voegt De Vos eraan toe.

Campine verwierf begin juli geselecteerde assets van 2 batterijrecyclagefabrieken en het plasticsrecyclagebedrijf C2P uit het faillissement van het Franse beursgenoteerde Recylex. “Door de aard van de overname, hebben we heel wat risico’s en verplichtingen bij Recylex kunnen laten en we hebben ook de gerelateerde overheadstructuur niet mee overgenomen. Hierdoor moeten we nu wel veel systemen van scratch opbouwen, maar dit heeft het voordeel dat we meteen de zaken in detail zullen kennen. Het wordt een druk najaar” concludeert De Vos.

 

Resultaten per divisie/segment

Specialty Chemicals divisie

Marktevolutie en performance

  • De omzet in de Specialty Chemicals divisie steeg tot 75,4 mio €, (een toename van 60% t.o.v. 2021).
  • De EBITDA bleef nagenoeg gelijk met 6,2 mio € (2021: 6,3 mio €).
  • De omzetstijging van 60% is grotendeels toe te schrijven aan de hogere grondstofprijzen, en gestegen transport- en energiekosten, die samen met de hoge inflatie doorgerekend werden in de verkoopprijzen. Antimoonmetaal kostte in de eerste jaarhelft gemiddeld bijna 14.000 $/ton terwijl dit een jaar eerder nog geen 10.000 $/ton was.
  • De Plastics Masterbatch afdeling, die gespecialiseerde brandvertragende compounds voor plastics en textiel produceert, draagt steeds meer bij tot de winst, dankzij een resem aan operationele verbeteringen en de uitbreiding naar PVC-mengsels, die nu op volle toeren begint te draaien.
  • De uitdaging blijft wel om voldoende grondstoffen te vinden en deze op tijd toegeleverd te krijgen.

 

Metals Recycling divisie

Marktevolutie en performance

  • De omzet steeg tot 94,2 mio € (+36% t.o.v. 2021).
  • De EBITDA steeg tot 7,3 mio € in vergelijking met 4,6 mio € in 2021.
  • De omzetstijging van 36% is ook hier grotendeels toe te schrijven aan de hogere metaalprijzen: loodmetaal kostte op de LME de eerste jaarhelft gemiddeld ca. 2.070 €/ton terwijl dit een jaar eerder slechts ca. 1.720 €/ton was. De hoge inflatie wordt hier eveneens doorgerekend in de verkooppremies weliswaar met een bepaalde vertraging.
  • De technische problemen, die in 2021 de output van de loodhoogoven beperkten, zijn inmiddels opgelost waardoor de totale verkoopvolumes ca. 36.600 ton bereikten wat 8% meer is dan vorig jaar.


Vooruitzichten 2022

Campine rekent voor 2022 opnieuw op een bijzonder goed resultaat. Afhankelijk van de metaalprijsevolutie ligt een gelijkaardig resultaat als 2021 in het verschiet voor de perimeter in Beerse. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de resultaten van het nieuwe Campine France in de 2de jaarhelft en mogelijke éénmalige kosten of opbrengsten door de acquisitie op 7 juli 2022 van de ex-Recylex sites door Campine .

In de Specialty Chemicals divisie verwacht men toch druk op de marges in de 2de jaarhelft. De marktvraag neemt af, ook omdat bepaalde klanten een deel van hun veiligheidsstock, die eerder opgebouwd werd uit vrees voor tekorten, nu opnieuw afbouwen. De antimoonprijs vertoont ook een licht neerwaartse tendens.

De prijs van lood op de London Metal Exchange is tijdens de zomer opnieuw gestegen. De vraag in de Metals Recycling divisie blijft goed, maar Campine kampt zoals vele bedrijven met personeelsschaarste, wat mogelijk een impact geeft op de outputvolumes.


Het volledige persbericht en ons tussentijds financieeel  verslag vindt u terug in bijlage en op onze website.

Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels en het Frans. Enkel de Nederlandstalige versie is de officiële versie. De Engelstalige en Franstalige versies zijn een vertaling van de originele Nederlandstalige versie.

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen,
(tel. nr. +32 14 60 15 49, email: Karin.Leysen@campine.com).

Bijlages