VGP NV: Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving - Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

VGP NV heeft een op 1 december 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat, ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen door VGP NV naar aanleiding van een kapitaalverhoging van 29 november 2022, (i) Little Rock SA nu 23,08% van de stemrechten van VGP NV bezit, (ii) Alsgard SA nu 13,69% van de stemrechten van VGP NV bezit, en (iii) Tomanvi SCA nu 2,81% van de stemrechten van VGP NV bezit.  Jan Van Geet, Little Rock SA, Alsgard SA en Tomanvi SCA bezitten samen nu 39,58% van de stemrechten van VGP  NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 40% onderschreden.

De op 1 december 2022 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving:

Passieve drempeloverschrijding.
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

  • Kennisgeving door:

Een moederonderneming of een controlerende persoon

  • Kennisgevingsplichtige persoon:

Jan Van Geet

Little Rock SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg
Alsgard SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg
Tomanvi SCA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

  • Datum van drempeloverschrijding:

30 november 2022.

  • Overschreden drempel:

40%

  • Noemer:

39.611.782

  • Details van de kennisgeving:
 Vorige kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% stemrechten
Jan Van Geet000,00%
Little Rock SA7.936.1029.143.99723,08%
Alsgard SA4.819.8285.422.30613,69%
Tomanvi SCA484.2051.113.9192,81%
Totaal13.240.13515.680.22239,58%
  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

Little Rock SA (voorheen JVG Invest SA), Alsgard SA en Tomanvi SCA worden exclusief gecontroleerd door de heer Jan Van Geet.

Over VGP

VGP N.V. is een pan-Europese eigenaar, manager en ontwikkelaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP , opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 380 FTE’s in dienst en is actief in 19 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2022 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP , inclusief de joint ventures tegen 100%, €6,53 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van €2,34 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl

Bijlage