KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 818 miljoen euro

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 9 februari 2023 (07u00 CET)

KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 818 miljoen euro

"Er is nu bijna een jaar verstreken sinds Rusland Oekraïne binnenviel en helaas lijkt er niet meteen een einde te komen aan de oorlog. De tragedie in Oekraïne veroorzaakt immens menselijk leed en onze oprechte solidariteit gaat uit naar alle slachtoffers van dit conflict. We hopen van harte dat er zo snel mogelijk een respectvolle, vreedzame en duurzame oplossing kan worden bereikt. De oorlog in Oekraïne veroorzaakt, samen met andere geopolitieke onzekerheden ook een schokgolf in de wereldeconomie, die leidt tot hoge inflatie en een rem zet op de economische groei. Door die onzekerheden hebben we onze specifieke reserve voor geopolitieke en opkomende risico's verder verhoogd tot 429 miljoen euro aan het einde van het verslagkwartaal.

Naast deze ontwikkelingen hebben we de afgelopen maanden ook aanzienlijke vooruitgang geboekt in de uitvoering van onze strategie. Na de afronding van de overname van Raiffeisenbank Bulgaria begin juli, konden we eind vorige week de afronding aankondigen van de verkoop van vrijwel alle performing kredieten en verplichtingen van KBC Bank Ireland aan Bank of Ireland Group. Daarnaast heeft Bank of Ireland een kleine portefeuille van non-performing hypotheekleningen en kredietkaartsaldi overgenomen. De overeenkomst is een belangrijke stap in de ordelijke en gefaseerde terugtrekking van KBC uit de Ierse markt.

Op het vlak van duurzaamheid ben ik bijzonder trots dat KBC het Terra Carta-zegel heeft gekregen. We zijn een van de slechts 19 bedrijven wereldwijd die dat zegel in 2022 hebben ontvangen. Dit is een duidelijke erkenning van onze voortdurende inspanningen op het gebied van duurzaamheid. We gaan dan ook door op de ingeslagen weg en proberen nu onze klimaatdoelstellingen te laten valideren door het Science Based Targets-initiatief.

Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het laatste kwartaal van 2022 een uitstekende nettowinst van 818 miljoen euro gerealiseerd. De totale opbrengsten profiteerden van hogere nettorente-inkomsten, een hoger trading- en reëlewaarderesultaat en hogere overige netto-inkomsten, die gedeeltelijk werden tenietgedaan door lagere technische verzekeringsinkomsten, dividendinkomsten en nettoprovisie-inkomsten. De kosten waren hoger (gedeeltelijk seizoensgebonden) en we boekten een nettowaardevermindering op onze kredietportefeuille, onder meer als gevolg van een verhoging van de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's. Als we het resultaat van dit kwartaal optellen bij dat van de eerste negen maanden van het jaar, komt ons nettoresultaat over heel 2022 uit op 2 864 miljoen euro.

Onze solvabiliteit bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 15,4%. Onze Raad van Bestuur heeft besloten om voor het boekjaar 2022 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een totaal brutodividend van 4,0 euro per aandeel voor te stellen (een interim-dividend van 1,0 euro per aandeel werd al in november 2022 uitbetaald en de resterende 3,0 euro per aandeel zal worden betaald in mei 2023). In overeenstemming met ons aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2022 willen we het surpluskapitaal boven de fully loaded common equity ratio van 15% (ongeveer 0,4 miljard euro) uitkeren in de vorm van een aandeleninkoop (onder voorbehoud van goedkeuring door de ECB) en/of een buitengewoon interim-dividend. De finale beslissing van de Raad van Bestuur zal in de eerste helft van 2023 worden genomen. Met inbegrip van het voorgestelde totale dividend, de AT1-coupon en het surpluskapitaal boven de fully loaded common equity ratio van 15% zou de uitkeringsratio dan ongeveer 75% bedragen.

De afronding van de verkoop van vrijwel alle performing kredieten en verplichtingen van KBC Bank Ireland aan Bank of Ireland Group zal leiden tot het vrijkomen van ongeveer 1 miljard euro aan kapitaal. We zijn van plan die 1 miljard euro uit te keren in de vorm van een aandeleninkoop (onder voorbehoud van goedkeuring door de ECB) en/of een buitengewoon interim-dividend. De finale beslissing van de Raad van Bestuur zal in de eerste helft van 2023 worden genomen.

Ten slotte hebben we ook onze verwachtingen voor de volgende drie jaar bijgewerkt. Tussen 2022 en 2025 streven we naar een samengestelde jaarlijkse groeivoet van ongeveer 6,0% voor de totale opbrengsten en ongeveer 1,8% voor de exploitatiekosten (exclusief bankenheffing). Daarnaast willen we ook een gecombineerde ratio van maximaal 92% behalen.

Tot slot wil ik onze klanten, onze werknemers, onze aandeelhouders en al onze andere stakeholders bedanken voor hun blijvende vertrouwen en steun."                

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Persbericht in de bijlage


Bijlages