Westport unterzeichnet dritte globale OEM-Kooperationsvereinbarung zur Demonstration des H2 HPDI™-Kraftstoffsystems auf einer Verbrennungsmotor-Plattform

VANCOUVER, British Columbia, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ('Westport' of het 'Bedrijf') (TSX: WPRT / NasdaqWPRT), een wereldleider op het gebied van alternatieve brandstoftransporttechnologieën met lage emissies, kondigde vandaag zijn samenwerking aan met een wereldwijde Origineel Materiaalfabrikant (original equipment manufacturer / OEM) om de prestaties, efficiëntie en emissie te evalueren van diens motor met het H2 HPDI-brandstofsysteem van Westport. Deze samenwerking is al het derde belangrijke samenwerkingsverband met een OEMom het eigen H2 HPDI-brandstofsysteem te evalueren. De werkzaamheden, die door de OEM worden gefinancierd, gaan onmiddellijk van start en duren tot eind dit jaar.

"Voertuigfabrikanten over de hele wereld zien in dat er vele mogelijke wegen zijn om het belangrijke doel van het aanzienlijk verminderen of elimineren van emissies te bereiken", zegt David M. Johnson, algemeen directeur van Westport Fuel Systems. "Het demonstreren van ons H2 HPDI-brandstofsysteem is de eerste stap op de weg naar commercialisering en ondersteunt de steeds breder gedragen visie dat een 'one size fits all'-aanpak van emissiereductie niet bestaat. Het handhaven van bestaande architecturen met een dieselmotor en de daarbij behorende productie-infrastructuur is essentieel om OEM's in staat te stellen om tijdige, efficiënte, kostenbesparende piekprestaties te bieden in transporttoepassingen."

Het gebruik van waterstof in een interne verbrandingsmotor met het H2 HPDI-brandstofsysteem van Westport is een kostenefficiënte oplossing die voor een aanzienlijk lagere CO2-emissie zorgt en tegelijkertijd OEM's in staat stelt om hun bestaande motorarchitectuur te behouden en om bestaand technisch talent en ervaring, reeds gedane investeringen en tientallen jaren van technologische ontwikkelingen op het gebied van het ontwerp, de toeleveringsketen en de productie van aandrijfsystemen van voertuigen te benutten.

Westports HPDI-systeem voor productie dat draait op LNG en bio-LNG is een volwassen en bewezen gecommercialiseerd platform en vormt daarmee een solide basis voor de ontwikkeling van de waterstofversie van het HPDI-systeem. Deze samenwerking moet aantonen dat Westports H2 HPDI-brandstofsysteem een kosteneffiënte oplossing is die de CO2-uitstoot fors reduceert en tegelijkertijd meer kracht, koppel en efficiëntie oplevert dan een dieselmotor.

Over Westport Fuel Systems

Bij Westport Fuel Systems stimuleren we innovatie voor een schonere toekomst. Wij zijn een toonaangevende leverancier van de wereldwijde transportsector, met een focus op geavanceerde componenten en systemen voor de levering van brandstof voor schone, koolstofarme brandstoffen zoals aardgas, hernieuwbaar aardgas, propaan en waterstof. Onze technologie levert de prestaties en brandstofefficiëntie die vereist zijn voor transporttoepassingen en de milieuvoordelen die klimaatverandering en stedelijke luchtkwaliteit aanpakken. Met het hoofdkantoor in Vancouver (Canada) en vestigingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika bedienen wij onze klanten, waaronder toonaangevende wereldwijde transportmerken, in meer dan zeventig landen. Bij Westport Fuel Systems zijn we gericht op de toekomst. Ga voor meer informatie naar www.wfsinc.com.

Toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie” in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving ("toekomstgerichte verklaringen"). Toekomstgerichte verklaringen worden vaak gekenmerkt door woorden als "verwachten", "voornemen", "kunnen", "zullen", "potentieel", "voorgesteld" en andere soortgelijke woorden, of verklaringen die aangeven dat bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden "kunnen" of "zullen" plaatsvinden. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen betreffende het tijdsbestek en de voltooiing van het ontwikkelingswerk aan het genoemde H2 HPDI-brandstofsysteem van Westport en de prestaties, kenmerken en kostenefficiëntie van dat systeem. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn geen beloften of garanties, maar houden bekende en onbekende risico's en onzekerheden in en zijn gebaseerd op zowel de visie van het management als op veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of verwezenlijkingen van Westport wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of verwezenlijkingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen omvatten het succes en de voltooiing van het motorontwikkelingsprogramma, de prijs en beschikbaarheid van waterstof als transportbrandstof, ons vermogen om technologische uitdagingen aan te pakken, de algemene economie, solvabiliteit, overheidsbeleid en regelgeving, schommelingen in wisselkoersen, alsmede andere risicofactoren en veronderstellingen die van invloed kunnen zijn op onze feitelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen of financiële positie die worden beschreven in de doorlopende informatiedossiers van Westport die beschikbaar zijn op het SEDAR-profiel van Westport op www.sedar.com en op het EDGAR-profiel van Westport op www.sec.gov. Bovendien zijn de gevolgen en de impact van de inflatie en de verstoringen van de toeleveringsketen op dit ogenblik moeilijk te voorspellen en kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de in dit bericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen. Lezers dienen geen overmatig vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen hebben uitsluitend betrekking op de datum waarop ze zijn gedaan. Westport wijst alle verplichtingen af om dergelijke verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien om eventuele veranderingen in zijn verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, of die van invloed kunnen zijn op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen zijn uiteengezet, te weerspiegelen, behalve indien wettelijk vereist.

Contactpersonen: 
  
Westport mediarelatiesWestport investeerdersrelaties
T: +1 947-339-8097T: +1 604-718-2046
E: media@wfsinc.comE: invest@wfsinc.com