Bekaert: Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS


De aandeelhouders en de houders van obligaties worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen die gehouden wordt op woensdag 10 mei 2023 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk (België).


 

Bijlage