Umicore’s update rond marktcondities en vooruitzichten

Umicore ’s update rond marktcondities en vooruitzichten


Sterk begin van het jaar

Umicore begon het jaar in lijn met de verwachtingen ondanks de neerwaartse prijsdruk op de relevante metalen die zich tijdens het kwartaal manifesteerde.

De business group Catalysis presteerde sterk in het eerste kwartaal van 2023, beter dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De wereldwijde productie van personenwagens bleef ongeveer op het niveau van het eerste kwartaal van 2022, maar verbergde echter tegengestelde tendensen. Terwijl de autoproductie in Europa en Noord-Amerika op jaarbasis toenam dankzij een geleidelijk herstel van de wereldwijde toeleveringsketens, werd die groei tenietgedaan door een aanzienlijke daling van de Chinese autoproductie op jaarbasis. Tegen deze achtergrond lag de prestatie van Automotive Catalysts in lijn met de wereldwijde automarkt, waarbij de volumes en inkomsten van de business unit de markttrends in de belangrijkste regio's weerspiegelden. De business unit presteerde bijzonder sterk op de Europese en Noord-Amerikaanse automarkten dankzij haar sterke positie in toepassingen voor personenwagens op benzine en een gunstige platformmix. Als krachtige erkenning van haar best-in-class benzinetechnologie kreeg Umicore een meerderheid van de Euro 7-benzineplatformen toegewezen, wat haar leiderspositie in dit marktsegment nog verder versterkt. In het segment van de zware dieselvoertuigen profiteerde Automotive Catalysts van een sterke vraag op de Europese markt en een geleidelijk herstel van de Chinese productie van zware dieselvoertuigen. Een goede start van het jaar in de business units Fuel Cell & Stationary Catalysts en Precious Metals Chemistry droeg verder bij tot de sterke prestatie tijdens het eerste kwartaal.

In de business group Energy & Surface Technologies presteerde Rechargeable Battery Materials grotendeels in lijn met het eerste kwartaal van vorig jaar. De business unit kon haar blootstelling aan de volatiele lithiumprijs beperken dankzij eerder ingevoerde afdekkingsmechanismen1. Zoals verwacht waren de verkoopvolumes van actieve kathodematerialen (CAM) gematigd in het eerste kwartaal. Sinds het begin van het jaar heeft de business unit echter belangrijke vooruitgang geboekt in het opvoeren van de volumes van hoog-nikkelhoudende CAM tegen eind 2023, waarbij vanaf 2024 een aanzienlijke groei van de volumes wordt verwacht. In deze context werd een nieuwe overeenkomst gesloten met een Chinese batterijproducent voor een jaarlijkse verbintenis van 20.000 ton hoog-nikkel NMC (nikkel-mangaan-kobalt) CAM voor China. De eerste commerciële volumes onder deze overeenkomst zullen vanaf eind 2023 worden geproduceerd en zullen naar verwachting leiden tot een aanzienlijke toename van de benuttingsgraad in Umicore ’s fabriek in China. Zoals verwacht keerden de resultaten van de business unit Cobalt & Specialty Materials terug naar een normaler niveau in vergelijking met de uitzonderlijke winstgevendheid in het eerste kwartaal van 2022 die werd aangedreven door een buitengewoon sterke vraag en ondersteunende prijzen bij de kobalt- en nikkelchemicaliën en de gerelateerde distributieactiviteiten. De resultaten van Metal Deposition Solutions en Electro-Optic Materials bleven stabiel op jaarbasis. Op basis van bovenstaande, lag de prestatie van de business group Energy & Surface Technologies in het eerste kwartaal zoals verwacht onder het niveau van van vorig jaar.

De business group Recycling zette een sterke operationele prestatie neer in het eerste kwartaal. Zoals verwacht lag de winst onder het niveau van vorig jaar als gevolg van een minder gunstig prijsklimaat voor de platinagroep (PGM) metalen, met name rodium en palladium, en de volledige impact van de kosteninflatie ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. De business unit Precious Metals Refining bleef profiteren van een goede input van complexe PGM-rijke industriële bijproducten. De beschikbaarheid van PGM-rijke recycleerbare materialen bleef echter matig. Dit is het gevolg van de trend bij metaalhandelaren om langer vast te houden aan recycleerbare materialen in een context van lagere edelmetaalprijzen. De business unit zette haar inspanningen verder om de impact van haar activiteiten op het milieu te verminderen door een groene bufferzone rond de fabriek aan te leggen. De sloopwerkzaamheden voor de aanleg van die groene bufferzone beginnen in mei en zullen naar verwachting afgerond worden eind 2024.
De business unit Battery Recycling Solutions bleef profiteren van snel toenemende belangstelling van klanten voor haar batterijrecyclagetechnologieën.
De prestatie van Jewelry & Industrial Metals lag onder het niveau van vorig jaar als gevolg van een verminderde vraag naar gouden en zilveren investeringsproducten en de impact van de lagere PGM-prijzen op haar recyclagediensten. De bijdrage van Precious Metals Management steeg lichtjes dankzij gunstige handelsvoorwaarden in een context van bijzonder volatiele edelmetaalprijzen.


Hoogtepunten eerste kwartaal 20232

Tijdens het kwartaal kondigde Umicore verschillende operationele mijlpalen aan die haar groeiambities ondersteunen. In februari kondigde de Groep de ondertekening aan van een langetermijnovereenkomst met Terrafame voor de levering van duurzaam koolstofarm, hoogwaardig nikkelsulfaat, een bewijs van haar engagement om een duurzame waardeketen voor batterijmaterialen tot stand te brengen in Europa. Umicore boekte ook verdere vooruitgang met haar stappenplan voor technologie en innovatie op het vlak van CAM met de aankondiging van de industrialisering van haar toonaangevende HLM (hoog lithium- en mangaangehalte) CAM technologie en de investering in Blue Current – een toonaangevende fabrikant van solid-state batterijen op basis van silicium-elastische composieten – om haar ontwikkeling van solid-state batterijen op te voeren. In het kader van haar 'Let's Go for Zero'-ambities heeft Umicore nieuwe specifieke kaders voor duurzame bevoorrading aangenomen voor nikkel en lithium, die sinds 1 april van toepassing zijn op alle nikkel- en lithiumleveranciers.

 

Vooruitzichten voor 20233

In Catalysis wordt verwacht dat de business unit Automotive Catalysts zal blijven profiteren van haar sterke marktpositie in benzinekatalysatortoepassingen, van een verder herstel in de bevoorradingsketen in de auto-industrie en de Chinese markt voor zware dieselvoertuigen. Op basis hiervan wordt verwacht dat de aangepaste EBIT / EBITDA in 2023 iets boven de recordniveau’s van 2022 zullen liggen, lichtjes boven de huidige marktverwachtingen.  

In Energy & Surface Technologies, verwacht Umicore dat de winsten van Rechargeable Battery Materials op het niveau van 2022 zullen liggen. Rekening houdend met een normalisatie van de prestatie in Cobalt & Specialty Materials in 2023 ten opzichte van de uitzonderlijke winstgevendheid in 2022, wordt verwacht dat de aangepaste EBIT / EBITDA van de business group in 2023 iets onder het niveau van 2022 zal liggen, lichtjes boven de huidige marktverwachtingen.

De prestatie van de business group Recycling zal naar verwachting worden beïnvloed door de lagere PGM-prijzen en een hieraan verbonden minder gunstige toeleveringsomgeving voor PGM-rijke recycleerbare materialen. Ervan uitgaande dat de huidige metaalprijzen aanhouden doorheen het volledige jaar en gelet op de huidige afgesloten strategische indekkingscontracten voor metalen, wordt verwacht dat de aangepaste EBIT / EBITDA van de business group Recycling in 2023 in het onderste deel van de huidige marktverwachtingen zal liggen.

Mathias Miedreich, CEO van Umicore :Umicore kende een sterke start van het jaar ondanks een uitdagende marktomgeving. We blijven ons scherp concentreren op de uitvoering van onze 2030 RISE-strategie. Onze inspanningen hebben al geleid tot bijkomende resultaten zoals de bevestiging van ons technologisch leiderschap in Automotive Catalysts en de verdere opvoering van de volumes aan hoog-nikkel kathodematerialen in Rechargeable Battery Materials. We versterkten ook onze baanbrekende aanpak bij de aankoop van verantwoorde, koolstofarme grondstoffen met de invoering van een specifiek duurzaam aankoopbeleid voor nikkel en lithium. Ik ben trots op de verwezenlijkingen van het team tot nu toe en blijf vertrouwen in ons vermogen om de middellange- en langetermijndoelstellingen te halen die we in het kader van de 2030 RISE-strategie hebben vastgesteld.”Conference call en webcast

Mathias Miedreich, CEO van Umicore , en Wannes Peferoen, CFO, houden vandaag, 27 april 2023, om 19:00 CEST een conference call en webcast. Raadpleeg: http://umicore.com/Q1_2023_Business_Update
Voor meer informatie over Umicore                                                                   

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com 
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com 
Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com 


Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com 
Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com 


Financiële kalender

2 mei 2023                   Datum verhandeling aandeel zonder dividend

3 mei 2023                   Registratiedatum dividend

4 mei 2023                   Betalingsdatum dividend

28 juli 2023                   Halfjaarresultaten 2023


Over Umicore

Umicore is een toonaangevende circulaire materiaaltechnologiegroep. Ze legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise rond materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. De activiteiten zijn opgedeeld in drie business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is onderverdeeld in marktgerichte business units, die technologisch geavanceerde materialen en oplossingen bieden die essentieel zijn voor het dagelijks leven. 

Umicore haalt het merendeel van haar inkomsten uit materialen voor schone mobiliteit en uit recyclage en investeert het grootste deel van haar R&D ook opnieuw in die domeinen. De allesoverheersende doelstelling van Umicore is om duurzame waarde te creëren. Dat doel is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren en zo haar missie te verwezenlijken: materialen voor een beter leven. 

De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore zijn verspreid over de hele wereld om optimaal te kunnen voldoen aan de behoeften van haar internationale klanten. De Groep heeft in 2022 (metaal niet inbegrepen) een inkomen van € 4,2 miljard gegenereerd (omzet van € 25,4 miljard) en heeft op dit moment meer dan 11.000 mensen in dienst. 
1 Aangezien lithium en mangaan steeds waardevollere en volatielere onderdelen in materialen voor herlaadbare batterijen worden, werd besloten om ze niet langer als verbruiksgoederen te behandelen, maar als afgedekte metalen. Raadpleeg het persbericht van 16 februari 2023 over het volledige jaar 2022 voor meer informatie.

2 Bezoek de newsroom op de Umicore-website voor meer nieuws en verhalen.

3 Op basis van de huidige metaalprijzen en onder voorbehoud dat de huidige markt -en macro-economische omstandigheden blijven aanhouden.