Mohawk Industries publiceert resultaten 1e kwartaal

CALHOUN, Ga., April 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries , Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst van $ 80 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (EPS) van $ 1,26 aan voor het eerste kwartaal van 2023. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 112 miljoen, en de aangepaste winst per aandeel $ 1,75, na aftrek van herstructurerings-, overname- en andere kosten. De nettoverkoop voor het eerste kwartaal van 2023 bedroeg $ 2,8 miljard, wat zoals aangekondigd een daling van 6,9% betekende en 5,9% op basis van constante wisselkoersen en dagen. Voor het eerste kwartaal van 2022 bedroeg de nettoverkoop $ 3,0 miljard, de nettowinst $ 245 miljoen en de winst per aandeel $ 3,78. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 246 miljoen, en de aangepaste winst per aandeel $ 3,78, na aftrek van herstructurerings-, overname- en andere kosten.

Over de prestaties van Mohawk Industries in het eerste kwartaal verklaarde Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO het volgende: "Al onze bedrijven stemmen hun strategieën af op een meer uitdagend marktklimaat. We monitoren onze kosten en investeren ondertussen in groei op zowel korte als lange termijn. Onze winstverwachtingen werden overtroffen dankzij de hogere prijsstelling en een sterkere productmix, waardoor Flooring Rest of the World het beter deed dan andere segmenten. Het commerciële kanaal deed het nog steeds beter dan het residentiële kanaal, gezien het uitstel van projecten in woningrenovatie en de invloed van de hogere hypotheekrente op de nieuwbouw. Onze balans blijft gezond, we genereerden een vrije kasstroom van $ 129 miljoen in dit kwartaal."

We hebben strategische investeringen gedaan in de innovatie van nieuwe producten, verbeterde merchandising en beurzen voor klanten om zo de verkoop op te krikken. We zetten de kostenverlaging in de hele onderneming voort door een verhoging van de productiviteit, de stroomlijning van onze processen en het onder controle houden van de administratieve kosten. Onze klanten bleven terughoudend ten aanzien van hun voorraadverplichtingen, terwijl onze activiteiten een lagere dekking hadden, waardoor de niet-geabsorbeerde overheadkosten toenamen. De herstructureringsmaatregelen van Flooring North America en Flooring Rest of the World verlopen volgens plan en zouden de resultaten van onze activiteiten moeten verbeteren.

Onze kapitaalinvesteringen blijven beperkt tot investeringen die significante omzet-, marge- en procesverbeteringen opleveren. Onze beperkte productcategorieën met het grootste groeipotentieel bij economische opleving, waaronder LVT, premium laminaat, kwartswerkbladen, porseleinplaten en isolatieproducten, worden uitgebreid. We hebben twee keramische overnames afgerond in Brazilië en Mexico die in 2022 een gecombineerde omzet realiseerden van ongeveer $ 425 miljoen, waardoor ons bestaande marktaandeel nagenoeg is verdubbeld. We zijn bezig met het uitwerken van strategieën om de omzet te verhogen en zijn begonnen met het consolideren van de bedrijfsonderdelen om de kosten te drukken, de efficiëntie te verhogen en de productie te optimaliseren. Ook blijven we de kleine Europese en Amerikaanse bolt-on overnames verbeteren die vorig jaar werden afgerond.

De inflatie van de prijzen voor aardgas en elektriciteit bleef een tegenvaller in het eerste kwartaal, alhoewel onze toekomstige resultaten hier voordeel uit zullen halen gezien de lagere energiekosten in onze P&L. Onze duurzaamheidsstrategie omvat investeringen in de opwekking van groene energie, die zowel onze kosten als onze ecologische voetafdruk beperken. Onze twee biomassa-installaties verlaagden onze kosten en verbeterden onze kwartaalresultaten. Ook hebben we op verschillende momenten een deel van onze Europese energie ingekocht om de kostenvolatiliteit te reduceren naar de toekomst toe. Italiaanse energiesubsidies werden recentelijk op een verlaagd niveau verlengd tot het tweede kwartaal van 2023.

Over het eerste kwartaal rapporteerde het segment Global Ceramic zoals aangekondigd een daling van 0,5% in de nettoverkoop, of een daling van 1,2% op basis van constante wisselkoersen en dagen. De operationele marge van het segment bedroeg zoals aangekondigd 6,0% of 6,3% op aangepaste basis, dankzij gunstige prijsstellingen, de productmix en productiviteitswinsten, die werden afgezwakt door inflatie, lagere verkoopvolumes en tijdelijke stilleggingen. Onze productlanceringen van 2023 met nieuwe afmetingen, unieke visuals en gepolijste afwerkingen zijn bevorderlijk voor onze productmix. We reduceren de productie in lijn met de vraag en de concurrentie op de markt. De VS doet het beter dan onze andere keramische markten door hogere verkoopcijfers in de commerciële sector. Onze meer stabiele binnenlandse productie in de VS komt de verkoop ten goede, vooral voor wat betreft onze premium collecties die alternatieven bieden voor Europese producten. Om ons volume kwartswerkbladen uit te breiden, richten we ons op nationale klanten, aannemers en verdelers van keukens en badkamers. In onze Europese keramiekactiviteiten hanteren we hogere gemiddelde verkoopprijzen dan we hadden verwacht, hoewel onze volumes afnamen gezien de vertragingen in woningrenovatie. Onze andere keramische markten zagen ook een achteruitgang door lagere bestedingen in de woningbouw en significante inkrimpingen van de voorraden van klanten, hoewel onze verkooptrends in deze regio's seizoensgebonden zijn en toenamen gedurende het kwartaal.

De nettoverkoop van ons segment Flooring Rest of the World daalde in het eerste kwartaal met 9,7% zoals aangekondigd of 5,5% op basis van constante wisselkoersen en dagen. De operationele marge van het segment bedroeg zoals aangekondigd 9,5% of 12,6% op aangepaste basis, ten gevolge van gunstige prijsstellingen en de productmix, wat werd afgezwakt door inflatie, lagere verkoopvolumes en tijdelijke stilleggingen. Onze Europese activiteiten ondervonden nadeel door het effect van de hogere energieprijzen en de inflatie op het budget van de consument. Ten opzichte van het vorige kwartaal wist het segment de verkoop te verbeteren dankzij promoties om de verkoop op te krikken, minder stilleggingen, lagere kosten en meer productopties voor het beperkte budget van de consument. Aangezien de inputkosten dalen, verwachten we dat de concurrentiestrijd zal toenemen. Zowel de volumes voor laminaat als LVT daalden in dit kwartaal, waardoor we onze kosten en productieniveaus moeten beperken. We zijn gestart met de overgang van flexibel naar hard LVT voor de woningbouw en zijn de herstructurering van de activiteiten aan het voorbereiden. Het volume plaatvinyl is toegenomen naarmate de consument alternatieven koos om de kosten van verbouwingen te verlagen. Met onze nieuwe Oost-Europese overname van plaatvinyl kon het productaanbod worden verbeterd en de productie en efficiëntie van de faciliteit worden opgevoerd. Onze activiteiten inzake panelen werden afgeremd door de markt en de afname van de voorraden in het kanaal. Onze marges vielen hoger uit dan verwacht door sterkere prijsstellingen, lagere inputkosten en de baten van onze energieproductie uit biomassa. We boeken vooruitgang bij de totstandbrenging van de geplande synergiën in onze overnames van Franse panelen en Duitse mezzaninevloeren. De categorie isolatie presteerde het best in dit segment, gezien energie-efficiëntie meer prioriteit heeft gekregen en onze polyurethaanproducten de beste hittebestendige eigenschappen bieden. We hebben onze overname van isolatiemateriaal in Ierland en het Verenigd Koninkrijk geïntegreerd, waardoor onze nieuwe faciliteit de productie eerder dan gepland kon opstarten. In Australië en Nieuw-Zeeland werden onze resultaten aangetast door hogere rentes en lagere volumes. We zijn begonnen met selectieve promoties om de verkoop te stimuleren en hebben de prijzen verhoogd om te compenseren voor de kosteninflatie.

In het eerste kwartaal daalde de omzet van ons segment Flooring Noord-Amerika met 11,1%. Het segment kende zoals aangekondigd een negatieve brutowinstmarge van 0,2% of een positieve marge van 0,5% op aangepaste basis, ten gevolge van gunstige prijsstelling, de productmix en een toegenomen productiviteit, die werden afgezwakt door inflatie, lagere volumes, tijdelijke stilleggingen en toenemende investeringen in marketing. Het segment heeft te lijden gehad onder de inflatie, hogere rentes en meer restrictieve kredietverstrekking, waardoor de huizenmarkt en onze sector werden aangetast. Bijgevolg beheren onze klanten hun voorraden nauwgezetter en stemmen wij de productie af op de vraag. In het tweede kwartaal zouden onze marges moeten stijgen naarmate onze inkoopkosten dalen en de bezettingsgraad van onze faciliteiten toeneemt. De doorgevoerde herstructureringen liggen op schema om onze kosten in de categorieën woningbouw en commerciële zachte oppervlakken te drukken. De commerciële verkoop bleef op peil met nieuwbouw- en renovatieprojecten binnen de meeste kanalen. De overname van accessoires voor commerciële vloerbedekking die vorig jaar werd afgerond, is een aanvulling op ons productaanbod wat onze activiteiten ten goede komt. De verkoop van zachte vloerbedekkingen voor residentieel gebruik daalde sterker dan onze andere categorieën. Het segment meergezinswoningen blijft de sterkste categorie in de woningbouw, waardoor we dit kanaal verder zullen uitbouwen. De Amerikaanse LVT-markt wordt steeds competitiever gezien de vertragingen in de sector en gedaalde zeevrachtkosten. De invoer uit Azië is stilgelegd aangezien de VS in het kader van de wet ter bestrijding van dwangarbeid bewijzen eist inzake de naleving door de toeleveringsketen. Onze LVT-faciliteit aan de westkust loopt op volle toeren en de productie zal in de loop van het jaar toenemen. De verkoop van plaatvinyl overtrof de verwachtingen gezien de consument opteerde voor meer budgetvriendelijke opties. De verkoop van laminaat in de detailhandel nam dit kwartaal toe door de toegenomen acceptatie als zijnde een waterdicht alternatief, hoewel de volumes in andere kanalen terugliepen.

Onze sector opereert in een totaal ander klimaat ten opzichte van een jaar geleden. Over de hele wereld hebben centrale banken de rentevoeten verhoogd om hun economieën af te remmen en zo de effecten van de inflatie in te perken. Dit is van invloed op het volume van onze sector, gezien de verkoop van nieuwe woningen en renovaties worden uitgesteld. De commerciële sector blijft het beter doen dan de woningbouw, hoewel hogere rentetarieven en strengere kredietvoorwaarden van invloed kunnen zijn op de investeringen van bedrijven in de loop van het jaar. We willen de verkoop en distributie optimaliseren door ons te richten op beter presterende kanalen, een gedifferentieerde productmix en meer aandacht voor service en toegevoegde waarde. We beheren onze uitgaven en kostenstructuren proactief om de resultaten te verbeteren. Verwacht wordt dat het volume en de prijzen in al onze markten onder druk zullen blijven staan. Er wordt een seizoensmatige toename van de vraag verwacht in combinatie met lagere energie- en materiaalkosten, wat onze toekomstige resultaten ten goede zal komen. Op grond van deze factoren wordt verwacht dat onze aangepaste winst per aandeel in het tweede kwartaal tussen $ 2,56 en $ 2,66 zal schommelen, na aftrek van herstructurerings-, overname- en andere kosten.

Deze recessie in de sector is uniek: de werkgelegenheid blijft hoog, bedrijven blijven investeren en huizen behouden hun waarde. Op korte termijn blijven we voorzichtig, terwijl we blijven investeren in groei op lange termijn door middel van productinnovatie, capaciteitsuitbreidingen en overnames. Onze sterke balans stelt ons in staat om de huidige recessie het hoofd te bieden terwijl we ons voorbereiden op een toekomstige opleving van de sector. Op termijn hebben al onze regio's behoefte aan de modernisering van verouderde huizen en de bouw van nieuwe woningen om te voldoen aan de marktvraag. Door onze sterke aanwezigheid in alle regio's, markten en productgroepen verwachten we grotere opportuniteiten wanneer het herstel van de huizenmarkt en de economie wordt ingezet.

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste van de sector. In de afgelopen tien jaar transformeerde Mohawk zijn bedrijf van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste onderneming op het gebied van vloerbedekking, met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Een aantal verklaringen in de voorafgaande paragrafen, met name die over toekomstige resultaten, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en dergelijke en die met de woorden "zou kunnen", "zou moeten", "gelooft", "anticipeert", "verwacht" en "schat" of soortgelijke bewoordingen vormen de 'toekomstgerichte verklaringen'. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde 'veilige haven' voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Door de volgende zwaarwegende factoren kunnen de toekomstige resultaten afwijken: wijzigingen in economische of sectorale omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie in vrachtkosten, grondstofprijzen en andere inkoopkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; valutaschommelingen; energiekosten en -voorzieningen; de timing en het investeringsniveau in kapitaaluitgaven; de timing en doorvoering van prijsverhogingen voor de producten van het Bedrijf; bijzondere waardeverminderingen; de integratie van overnames; internationale activiteiten; de introductie van nieuwe producten; het rationaliseren van de activiteiten; belastingen en belastinghervormingen; product- en andere claims; rechtszaken; de risico's en onzekerheden met betrekking tot de COVID-19-pandemie; regelgevende en politieke veranderingen in de rechtsgebieden waarin het Bedrijf actief is; en andere risico's, zoals opgenomen in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Telefonische vergadering op vrijdag 28 april 2023 om 11.00 uur Eastern Time

Ga naar http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2023-earnings-call om deel te nemen aan het online conferentiegesprek. Om telefonisch deel te nemen aan het conferentiegesprek dient u zich vooraf te registreren op https://dpregister.com/sreg/10177490/f8f85704c6 teneinde een uniek persoonlijk identificatienummer te ontvangen of op de dag van het gesprek het nummer 1-833-630-1962 voor U.S./Canada en 1-412-317-1843 voor internationaal/lokaal te vormen voor ondersteuning. De conferentie is beschikbaar tot 26 mei 2023 via 1-877-344-7529 voor gesprekken in de VS/Canada en 1-412-317-0088 voor internationale/lokale gesprekken met de toegangscode #6741654.

Contact: James Brunk, Chief Financial Officer
  (706) 624-2239

                

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
  Three Months Ended
(Amounts in thousands, except per share data) April 1, 2023  April 2, 2022
     
Net sales $2,806,223  3,015,663
Cost of sales  2,162,781  2,213,535
Gross profit  643,442  802,128
Selling, general and administrative expenses  517,652  481,327
Operating income  125,790  320,801
Interest expense  17,137  11,481
Other expense (income), net  (566) 2,438
Earnings before income taxes  109,219  306,882
Income tax expense  28,943  61,448
Net earnings including noncontrolling interests  80,276  245,434
Net earnings attributable to noncontrolling interests  38  105
Net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $80,238  245,329
     
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $1.26  3.79
Weighted-average common shares outstanding - basic  63,582  64,686
     
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $1.26  3.78
Weighted-average common shares outstanding - diluted  63,846  64,970


Other Financial Information    
  Three Months Ended
(Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 
Net cash provided by operating activities $257,276 54,954 
Less: Capital expenditures  128,493 129,470 
Free cash flow $128,783 (74,516)
     
Depreciation and amortization $169,909 141,415 


MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)
(Amounts in thousands)April 1, 2023 April 2, 2022
ASSETS   
Current assets:   
Cash and cash equivalents$572,858 230,559
Short-term investments 150,000 310,000
Receivables, net 2,052,362 2,044,698
Inventories 2,729,876 2,513,244
Prepaid expenses and other current assets 556,043 466,238
Total current assets 6,061,139 5,564,739
Property, plant and equipment, net 4,945,952 4,552,612
Right of use operating lease assets 396,064 384,740
Goodwill 2,022,457 2,579,385
Intangible assets, net 893,064 883,527
Deferred income taxes and other non-current assets 444,781 421,716
Total assets$14,763,457 14,386,719
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY   
Current liabilities:   
Short-term debt and current portion of long-term debt$1,056,473 1,546,463
Accounts payable and accrued expenses 2,155,412 2,220,347
Current operating lease liabilities 106,488 104,823
Total current liabilities 3,318,373 3,871,633
Long-term debt, less current portion 2,265,138 1,088,401
Non-current operating lease liabilities 304,123 293,239
Deferred income taxes and other long-term liabilities 770,117 845,843
Total liabilities 6,657,751 6,099,116
Total stockholders' equity 8,105,706 8,287,603
Total liabilities and stockholders' equity$14,763,457 14,386,719


Segment Information    
  As of or for the Three Months Ended
(Amounts in thousands) April 1, 2023  April 2, 2022 
     
Net sales:    
Global Ceramic $1,059,334  1,064,757 
Flooring NA  953,417  1,071,910 
Flooring ROW  793,472  878,996 
Consolidated net sales $2,806,223  3,015,663 
     
Operating income (loss):    
Global Ceramic $63,317  100,338 
Flooring NA  (2,013) 95,324 
Flooring ROW  75,245  134,650 
Corporate and intersegment eliminations  (10,759) (9,511)
Consolidated operating income $125,790  320,801 
     
Assets:    
Global Ceramic $5,499,366  5,240,214 
Flooring NA  4,265,140  4,220,757 
Flooring ROW  4,314,799  4,413,013 
Corporate and intersegment eliminations  684,152  512,735 
Consolidated assets $14,763,457  14,386,719 


Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries , Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries , Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries , Inc.

  Three Months Ended
(Amounts in thousands, except per share data) April 1, 2023  April 2, 2022 
Net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $80,238  245,329 
Adjusting items:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  32,123  1,918 
Inventory step-up from purchase accounting  3,305   
Release of indemnification asset    7,263 
Income taxes - reversal of uncertain tax position    (7,263)
Income tax effect of adjusting items  (3,723) (1,684)
Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $111,943  245,563 
     
Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $1.75  3.78 
Weighted-average common shares outstanding - diluted  63,846  64,970 


Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments 
(Amounts in thousands)April 1, 2023
Short-term debt and current portion of long-term debt$1,056,473
Long-term debt, less current portion 2,265,138
Total debt 3,321,611
Less: Cash and cash equivalents 572,858
Net debt 2,748,753
Less: Short-term investments 150,000
Net debt less short-term investments$2,598,753


Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA      
         Trailing Twelve 
 Three Months Ended Months Ended 
(Amounts in thousands)July 2,
2022
  October 1,
2022
  December 31,
2022
  April 1,
2023
  April 1,
2023
 
Net earnings (loss) including noncontrolling interests$280,510  (533,713) 33,552  80,276  (139,375)
Interest expense 12,059  13,797  14,601  17,137  57,594 
Income tax expense 78,176  15,569  2,917  28,943  125,605 
Net earnings attributable to noncontrolling interests (79) (256) (96) (38) (469)
Depreciation and amortization(1) 141,569  153,466  159,014  169,909  623,958 
EBITDA 512,235  (351,137) 209,988  296,227  667,313 
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,801  21,375  33,786  9,104  66,066 
Inventory step-up from purchase accounting 143  1,401  1,218  3,305  6,067 
Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles   695,771      695,771 
Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds   45,000  9,231    54,231 
Adjusted EBITDA$514,179  412,410  254,223  308,636  1,489,448 
          
Net debt less short-term investments to adjusted EBITDA        1.7 

(1)Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022 and $15,915 for Q4 2022 in addition to $23,019 for Q1 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales
  Three Months Ended
(Amounts in thousands) April 1, 2023  April 2, 2022
Mohawk Consolidated
Net sales $2,806,223  3,015,663
Adjustment for constant shipping days  (948) 
Adjustment for constant exchange rates  30,960  
Adjusted net sales $2,836,235  3,015,663


Global Ceramic
Net sales $1,059,334  1,064,757
Adjustment for constant shipping days  (948) 
Adjustment for constant exchange rates  (6,187) 
Adjusted net sales $1,052,199  1,064,757


Flooring ROW    
Net sales $793,472 878,996
Adjustment for constant exchange rates  37,147 
Adjusted net sales $830,619 878,996


Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit
  Three Months Ended
(Amounts in thousands) April 1, 2023  April 2, 2022 
Gross Profit $643,442  802,128 
Adjustments to gross profit:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  29,056  938 
Inventory step-up from purchase accounting  3,305   
Adjusted gross profit $675,803  803,066 
     
Adjusted gross profit as a percent of net sales  24.1% 26.6%


Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses
  Three Months Ended
(Amounts in thousands) April 1, 2023  April 2, 2022 
Selling, general and administrative expenses $517,652  481,327 
Adjustments to selling, general and administrative expenses:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  (4,058) (980)
Adjusted selling, general and administrative expenses $513,594  480,347 
     
Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales  18.3% 15.9%


Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income
  Three Months Ended
(Amounts in thousands) April 1, 2023  April 2, 2022 
Mohawk Consolidated    
Operating income $125,790  320,801 
Adjustments to operating income:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  33,114  1,918 
Inventory step-up from purchase accounting  3,305   
Adjusted operating income $162,209  322,719 
     
Adjusted operating income as a percent of net sales  5.8% 10.7%


Global Ceramic    
Operating income $63,317  100,338 
Adjustments to segment operating income:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  637   
Inventory step-up from purchase accounting  2,941   
Adjusted segment operating income $66,895  100,338 
     
Adjusted segment operating income as a percent of net sales  6.3% 9.4%


Flooring NA    
Operating (loss) income $(2,013) 95,324 
Adjustments to segment operating (loss) income:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  6,990  105 
Adjusted segment operating income $4,977  95,429 
     
Adjusted segment operating income as a percent of net sales  0.5% 8.9%


Flooring ROW    
Operating income $75,245  134,650 
Adjustments to segment operating income:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  24,497  1,813 
Inventory step-up from purchase accounting  364   
Adjusted segment operating income $100,106  136,463 
     
Adjusted segment operating income as a percent of net sales  12.6% 15.5%


Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes
  Three Months Ended
(Amounts in thousands) April 1, 2023  April 2, 2022 
Earnings before income taxes $109,219  306,882 
Net earnings attributable to noncontrolling interests  (38) (105)
Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  32,123  1,918 
Inventory step-up from purchase accounting  3,305   
Release of indemnification asset    7,263 
Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $144,609  315,958 


Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense
  Three Months Ended
(Amounts in thousands) April 1, 2023  April 2, 2022 
Income tax expense $28,943  61,448 
Income taxes - reversal of uncertain tax position    7,263 
Income tax effect of adjusting items  3,723  1,684 
Adjusted income tax expense $32,666  70,395 
     
Adjusted income tax rate  22.6% 22.3%


Het Bedrijf vult zijn verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven. Zoals vereist door de Securities and Exchange Commission geven de bovenstaande tabellen een reconciliatie van de niet-GAAP financiële maatstaven van het Bedrijf ten opzichte van de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-maatstaf en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het Bedrijf is van oordeel dat deze niet-GAAP-maatstaven, indien afgestemd op de corresponderende US GAAP-maatstaf, als volgt in het voordeel van onze investeerders zijn: Niet-GAAP-maatstaven in het voordeel van investeerders: niet-GAAP-omzetcijfers die bijdragen aan het identificeren van groeitrends en aan omzetvergelijkingen met voorgaande en toekomstige perioden, en niet-GAAP-winstcijfers die bijdragen aan het identificeren van groeitrends op lange termijn en aan omzetvergelijkingen met voorgaande en toekomstige perioden.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-omzetcijfers omdat deze per periode aanzienlijk kunnen verschillen en onderliggende bedrijfstrends kunnen verhullen. Niet opgenomen in de door GAAP gedefinieerde omzetindicatoren zijn: transacties in vreemde valuta en wisselkoersen.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. Niet opgenomen in de niet-GAAP-maatstaven van het Bedrijf zijn: herstructurerings-, overname- en integratiekosten en andere kosten, juridische regelingen, reserves en vergoedingen, na aftrek van verzekeringsopbrengsten, bijzondere waardeverminderingen van de goodwill en immateriële vaste activa met een onbeperkte levensduur, boekhoudkundige verantwoording van de aankoop van voorraden, inclusief de opwaardering van voorraden op basis van de inkoopmethode, de opheffing van vrijwaringsactiva en de herwaardering van onzekere fiscale posities.