Belgische compromisbereidheid grootste troef bij zaken doen in het buitenland

De Belgische markt is klein. Vele bedrijven kijken dan ook naar het buitenland om hun groeiambities waar te maken maar twijfelen om de stap te zetten. De financiële dienstverlener Mollie ondervroeg 200 (mede)beslissers, eindverantwoordelijken op het gebied van financiën, marketing, sales of algemeen management van zowel ondernemingen die al actief zijn in het buitenland als bedrijven die de sprong nog niet waagden. Dankzij het onderzoek kan Mollie in kaart brengen waarom organisaties twijfelen om hun producten of diensten naar het buitenland te brengen. De financiële dienstverlener koppelde hier waardevolle inzichten, tips en ervaringen van internationaal actieve klanten aan. Alles werd verzameld in een leerrijke Cross Border Manual die bedoeld is organisaties te helpen buitenlandse successen te realiseren.

Zelfde verkoopstrategie voor andere cultuur?

Uit het onderzoek blijkt dat 44 procent van de organisaties die nu al actief is in het buitenland op dezelfde manier deals sluit als in België. De helft van de bedrijven die de stap naar het buitenland wil zetten, geeft aan hun verkoopproces niet te zullen aanpassen. De andere 50 procent is er echter van overtuigd dat het noodzakelijk is om zijn aanpak af te stemmen op de gewoontes en gebruiken van de buitenlandse markt omdat ze ervan uitgaan dat cultuurverschillen wel degelijk invloed hebben op zakelijke contacten in andere landen.