Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Wiren, Marco

Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning, 12.12.2016 kl. 13.15 EET

Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Wiren, Marco


Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________


Den anmälningsskyldiga

Namn: Wiren, Marco

Befattning: Ekonomidirektör

Emittent: Wärtsilä Corporation

LEI: 743700G7A9J1PHM3X223


Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20161209164410_3

____________________________________________


Transaktionens datum: 2016-12-09

Handelsplats: XHEL

Typ av instrument: AKTIE

Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV


( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning

( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram

( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring


Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 160 Enhetspris: 41.40000 EUR

(2): Volym: 342 Enhetspris: 41.40000 EUR

(3): Volym: 141 Enhetspris: 41.40000 EUR

(4): Volym: 1 Enhetspris: 41.39000 EUR

(5): Volym: 16 Enhetspris: 41.39000 EUR

(6): Volym: 70 Enhetspris: 41.39000 EUR

(7): Volym: 229 Enhetspris: 41.39000 EUR

(8): Volym: 140 Enhetspris: 41.39000 EUR

(9): Volym: 130 Enhetspris: 41.39000 EUR


Aggregerad information om transaktionerna

(9): Volym: 1229 Medelpris: 41.39523 EUR

 

 

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

 

Den anmälningsskyldiga

Namn: Wiren, Marco

Befattning: Ekonomidirektör

Emittent: Wärtsilä Corporation

LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

 

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20161209163924_2

____________________________________________

 

Transaktionens datum: 2016-12-09

Handelsplats: CHIX

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009003727

Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

 

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning

( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram

( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

 

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 58 Enhetspris: 41.39000 EUR

(2): Volym: 201 Enhetspris: 41.39000 EUR

(3): Volym: 100 Enhetspris: 41.39000 EUR

 

Aggregerad information om transaktionerna

(3): Volym: 359 Medelpris: 41.39000 EUR

 

 

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

 

Den anmälningsskyldiga

Namn: Wiren, Marco

Befattning: Ekonomidirektör

Emittent: Wärtsilä Corporation

LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

 

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20161209164129_2

____________________________________________

 

Transaktionens datum: 2016-12-09

Handelsplats: BATE

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009003727

Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

 

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning

( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram

( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

 

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 20 Enhetspris: 41.40000 EUR

(2): Volym: 32 Enhetspris: 41.39000 EUR

 

Aggregerad information om transaktionerna

(2): Volym: 52 Medelpris: 41.39385 EUR

 

 

Ytterligare information: Natalia Valtasaari, Direktör, Investerar- och mediarelationer, tfn. +358 10 709 5637

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologiska system och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på hållbara innovationer och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Wärtsilä Oyj Abp via GlobeNewswire

HUG#2063951