Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har minskat sitt innehav i Wärtsilä

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har minskat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 15.12.2016 kl. 16.30 lokal tid


BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited sålt Wärtsilä aktier 14.12.2016 och att 5%:s flaggningsgränsen därmed underskrids både för andelen av aktier och röster och för den totala ägarandelen. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

 % av aktier och röster% av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds8,15%0,34%8,49%197.241.130
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)8,43%0,11%8,55% 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslagAntal aktier och röster%-andel av aktier och röster
  Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI0009003727 16.088.102 8,15%
SUMMA A16.088.1028,15%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML:

Typ av finansiellt instrumentFörfallodagLösendagLeveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)Antal aktier och röster%-andel av aktier och röster
Lånade värdepapperN/AN/AAktieleverans666,4740,33%
CFDN/AN/AKontantavräkning7,6210,00%
SUMMA B   674.0950,34%This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Wärtsilä Oyj Abp via GlobeNewswire

HUG#2065699