De rente is terug – maar dan anders!

Obligaties zijn weer aantrekkelijk. Wie hiervan wil profiteren, mag echter niet al zijn eieren in één mandje stoppen, zegt Sven Langenhan van Flossbach von Storch.

Vooral in turbulente tijden heeft goed nieuws een gunstig effect. Wat beleggingen betreft, geldt dit momenteel vooral voor de terugkeer van de rente. De tijd dat spaarders "boeterente" moesten betalen op hun bankdeposito's is voorbij. Twee, drie of zelfs vier procent rendement – en dat zonder veel risico of inspanning? Wie zou daar niet aan deel willen nemen ...

Maar – zoals zo vaak in het leven – is het helaas niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Zoals in zoveel andere gevallen waarin iets bijzonder eenvoudig en lucratief lijkt, zit er een addertje onder het gras. Helaas is dit momenteel ook het geval met beleggingen in rentedragende effecten.

De rente is gestegen, dat is het goede nieuws. Maar dat alleen is niet genoeg. De voorwaarden voor succes op de obligatiemarkt zijn de afgelopen jaren enorm veranderd. Een terugkeer naar oude patronen is niet veelbelovend. Het goede oude " coupons knippen ", d.w.z. één of meer individuele obligaties aanhouden tot de vervaldag en genieten van de voorspelbare en regelmatige uitkeringen, past (helaas) niet meer in de beleggingswereld van vandaag. "Kopen en bijhouden" houdt een aantal risico's in, althans vanuit ons oogpunt.

Dit geldt vooral met betrekking tot de eigenlijke functie van de beleggingscategorie. Obligaties moeten altijd deel uitmaken van een goed gediversifieerde portefeuille. Diversificatie, d.w.z. het spreiden van risico's, houdt ook in dat er wordt belegd in verschillende activaklassen, zoals aandelen. Dit is waar obligaties hun ware doel kunnen vervullen: Schommelingen opvangen en bijdragen aan consistente rendementen op lange termijn.

In het huidige klimaat kunnen obligaties dit doel (opnieuw) vervullen dankzij de gestegen rente, die fungeert als een soort risicobuffer. Tot nu toe was dit niet nodig; de afgelopen weken en maanden hadden beleggers het diversificatie-effect van obligaties niet echt nodig. De markten bevonden zich (nog steeds) in een "perfecte wereld scenario". Met dalende inflatiecijfers en een nog steeds sterke economie, althans in de VS. Toen de rente daalde en de obligatiekoersen stegen, stegen ook de aandelenmarkten fors. "Win-Win", "Goldi Locks" – of hoe je een marktomgeving ook wilt beschrijven waarin alle beleggingscategorieën het goed doen: Beleggers hebben daar geen diversificatie nodig.

Maar tijden kunnen snel weer veranderen. Als de aandelenmarkt opnieuw crasht, kunnen beleggers profiteren van het stabiliserende effect van hogere rentes en een mogelijke stijging van de vraag naar veilige obligaties.

Realistische rendementen

Een vooruitblik laat het zien: Het juiste antwoord op een aanhoudend moeilijk marktklimaat met sterke schommelingen blijft "actief inkomen", d.w.z. een flexibele, actieve en globale aanpak die rekening houdt met alle mogelijke marktscenario's (en niet slechts één). Bij beleggen is het altijd de bedoeling om in de loop der tijd zo gunstig mogelijk te presteren over alle waarschijnlijke scenario's heen.

Niemand slaagt er altijd in om het juiste scenario te vinden. De wens om altijd het allerbeste individuele resultaat te behalen, gaat meestal mis. Beleggers moeten altijd voorbereid zijn op verschillende scenario's, omdat ze hun eigen feilbaarheid kennen. Dit onderscheidt hen van speculanten die hun geld slechts inzetten op één mogelijke marktontwikkeling. Als de verwachtingen niet uitkomen, is er een risico op grote verliezen. We vergelijken beleggen graag met een marathon. In de regel wint niet de persoon die opvalt door zijn sprintkwaliteiten op afzonderlijke delen van het parcours.

Er zijn ook geen medailles voor etappe-overwinningen op bepaalde delen van het parcours. Het is veel belangrijker om het tempo hoog te houden en het veld aan het einde aan te voeren.

Natuurlijk kent niemand de toekomst. En "zwarte zwanen", d.w.z. verrassende, ondenkbare scenario's (denk bijvoorbeeld aan de covid-pandemie), hebben de financiële markten altijd in beweging gebracht. Maar wat zijn op dit moment mogelijke, realistische scenario's waar onze obligatiefondsbeheerders zich op voorbereiden?

1. Misschien hebben de doortastende maatregelen van de centrale banken, in combinatie met de steeds langere periode van effect van hogere rentetarieven (en het feit dat de spaartegoeden van consumenten die tijdens de pandemie zijn opgebouwd, geleidelijk slinken), een negatief effect op de groei? Misschien dreigt er zelfs een hardere landing voor de economie dan waar velen nu op hopen? Als dat zo is, kan het "rommelig" worden in sommige delen van de (financiële) economie. Regionale banken in de VS zouden opnieuw in de problemen kunnen komen door de buitensporige risico’s in ​ hun obligatie- en leningenportefeuilles. Bestaat er dan een risico dat de crisis overslaat naar de rest van de wereld? Dat kan op dit moment niet betrouwbaar worden voorspeld. Naar onze mening moet het risico van een mogelijke "beleidsfout" door de centrale banken, die reële problemen kan veroorzaken voor het complexe economische en financiële systeem, in ieder geval niet worden onderschat. Het is beter om voorbereid te zijn – zowel wat betreft de looptijden van de obligaties in een portefeuille als de kredietkwaliteit van de emittenten.

2. Maar misschien zal de "perfecte wereld met roze eenhoorns op diepgroen gras", d.w.z. een positieve marktomgeving zonder grote crises, ons langer bijblijven. Als bijvoorbeeld de inflatie onder controle is, de wereldwijde consumptie hoog blijft en de wereldeconomie (afgezien van een paar "verliezers", zoals Duitsland op dit moment) sterk blijft. Obligatierendementen kunnen dan enige tijd op een hoog niveau blijven voordat de centrale banken ze verlagen naar een neutraler niveau. In een dergelijk scenario is een adequaat rendement dat over een langere periode wordt vastgehouden ook een voordeel. De huidige couponinkomsten verrijken dan een goed gemengde portefeuille. Met andere woorden, obligaties bieden een voldoende basisrendement en vervullen zo de rol die ze hadden vóór de nul- en negatieve rente.

3. Maar misschien zal de (wereldwijde) rente weer gaan stijgen. Mogelijk zelfs heel sterk. Volgens ons kan dit vooral gebeuren als de inflatie – en vooral de inflatieverwachtingen – op de financiële markten weer stijgen. Anders zouden de reële rendementen, die met name in de VS al vrij hoog zijn en het resultaat zijn van het verschil tussen de nominale rendementen en de ingeprijsde ​ inflatieverwachtingen voor inflatiegerelateerde obligaties, zo hoog worden dat de resulterende relatieve aantrekkelijkheid van de beleggingscategorie (met de bijbehorende vraageffecten) de reële rente bijna automatisch zou beperken. In dit scenario lijkt een hogere duration, die – eenvoudig gezegd – de gemiddelde resterende looptijd van de effecten in een obligatieportefeuille weergeeft, enerzijds niet echt een voordeel te zijn. Aan de andere kant kan het risico van langere looptijden, die als een hefboom werken op obligatiekoersen in geval van rentebewegingen op de markten, worden beperkt door een uitgekiende selectie van individuele effecten. In dit scenario kunnen langlopende, aan de inflatie gekoppelde Amerikaanse staatsobligaties (TIPS) een optie zijn.

Mogelijke negatieve effecten van verdere rentestijgingen kunnen op deze manier worden opgevangen. Bovendien zou de kredietkwaliteit van de emittenten niet al te slecht mogen zijn. Hogere leenkosten zouden voor hen geen ernstig probleem mogen vormen. Positief: Zelfs in deze negatieve omgeving kunnen de toch al vrij hoge rendementen van de obligaties in de portefeuille mogelijke koersverliezen bij stijgende rente opvangen.

Natuurlijk willen we voorbereid zijn op alle weersomstandigheden op de effectenmarkten. Tegelijkertijd moeten we ook potentiële kansen in de gaten houden. Naar onze mening is het klimaat voor obligaties nog nooit zo goed geweest als nu in de afgelopen jaren, misschien zelfs decennia. De ​ huidige verhouding tussen risico's en winstvooruitzichten lijkt ons gunstig, niet alleen op de korte termijn, maar misschien wel voor vele jaren. Zelfs als beleggers nog steeds enkele ​ marktschommelingen moeten accepteren, zien we geen scenario waarin beleggers als grote verliezers eindigen – tenminste als ze flexibel en voorzichtig handelen.