AllianzGI blikt vooruit naar de komende ECB-meeting

Commentaar van Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI

- Gezien de recente vertraging van de inflatie vinden wij dat de ECB de rente ongewijzigd moet laten op haar volgende monetaire beleidsvergadering.
- De ECB zal waarschijnlijk voorzichtig blijven over wat er nu gaat gebeuren en haar punten van waakzaamheid benadrukken, zoals loongroei en basiseffecten gekoppeld aan energieprijzen.
- De verwachtingen van beleggers voor een renteverlaging al in maart lijken voorbarig, en dus blijft de aanzienlijke recente daling van de langetermijnrente broos. Na de recente rally is een pauze of zelfs een correctie waarschijnlijk.

Gouverneur François Villeroy de Galhau van Banque de France beloofde onlangs "saaie" vergaderingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en zinspeelde op een lange plateaufase voor de rente. Wij zijn echter van mening dat de komende vergadering nauwlettend in de gaten moet worden gehouden door beleggers.

De laatste inflatiecijfers die in de eurozone werden gepubliceerd en de commentaren van ECB-leden die daarop volgden, waren een echt keerpunt voor de markten. Beleggers lijken elk vooruitzicht op toekomstige renteverhogingen te hebben laten varen en anticiperen in plaats daarvan op agressieve renteverlagingen - de marktprijzen gaan nu uit van 150 bp verlagingen in 2024, waarbij de eerste verlaging in maart plaatsvindt.1

De daling van de inflatie heeft beleggers verrast. De totale inflatie in november bedroeg 2,4%, het laagste niveau sinds juli 2021 en een daling ten opzichte van de 2,9% in oktober.2 De kerninflatie bedroeg 3,6% tegen 4,3% in de voorgaande maand, een daling die zich zowel in goederen (2,9% tegen 3,5%) als in diensten (4% tegen 4,6%) weerspiegelde.3 Bovendien werd deze daling gedeeld door de hele eurozone, wat een echte daling van de inflatiedruk bevestigt.

Tegen deze achtergrond wordt reikhalzend uitgekeken naar de bijgewerkte prognoses van de ECB, met een waarschijnlijke neerwaartse bijstelling van de groei- en inflatievooruitzichten.

Toch vinden wij, in lijn met recente opmerkingen, dat de ECB een voorzichtige houding moet aannemen ten opzichte van de markthype en haar punten van waakzaamheid moet benadrukken:

Zoals Isabel Schnabel, lid van de Raad van Bestuur van de ECB, onlangs opmerkte, blijft de loonstijging sterk (4,69% in het derde kwartaal4) in een context van negatieve productiviteitswinsten, wat de onderliggende inflatie zou moeten blijven aanwakkeren; Bovendien zou het einde van de basiseffecten, die voornamelijk verband houden met de energieprijzen, een opleving van de inflatie in de eerste helft van 2024 moeten rechtvaardigen.

Wij denken dat de ECB meer dan ooit moet benadrukken dat de koers van haar monetaire beleid sterk afhankelijk zal blijven van gegevens en dat ze meer zekerheid nodig heeft over het verloop van de onderliggende inflatie voordat ze renteverlagingen overweegt.

De ECB moet de verwachtingen van beleggers temperen. Verwachtingen van een renteverlaging al in maart lijken ons voorbarig en daarom lijkt de aanzienlijke recente daling van de langetermijnrente fragiel. Na de recente rally is een pauze of zelfs een correctie waarschijnlijk.