BlackRock voorziet voor 2024 nog betere beleggingskansen in infrastructuur

Alle segmenten binnen private markets bieden het komend jaar interessante beleggingskansen, stelt vermogensbeheerder Blackrock in de outlook voor dit beleggingssegment. Mega forces, zoals AI, de transitie naar een CO2-vrije economie, geopolitieke versplintering en demografische ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag.

“Ontwikkelingen binnen private markets gaan razendsnel en met de juiste strategie liggen er prima beleggingskansen binnen handbereik. Dit geldt niet alleen voor 2024, maar daarna”, zegt Edwin Conway, wereldwijd hoofd van Equity Private Markets bij Blackrock.

Infrastructuur

Infrastructuur is één van de segmenten binnen private markets die meelift op de overgang naar een CO2-arme samenleving. “Zonder infrastructuur, geen economie. Infrastructuurbeleggingen bieden een stabiele inkomstenbron vanwege de aan inflatie gekoppelde, zeer langlopende contracten. Een groot voordeel in het huidige volatiele klimaat”, stelt BlackRock in de outlook. “De noodzaak om het wereldwijde energiesysteem te herzien om tot een CO2-arme economie te komen is één van de megakrachten die grote langetermijnbeleggingskansen biedt, met name rond energieopslag, de omslag naar het elektrisch rijden in de transportsector en alternatieve brandstoffen in de luchtvaart en zeevaart.

Het BlackRock Investment Institute Transition scenario voorziet dat de overgang naar CO2-neutrale energiebronnen neerkomt op een totale kapitaalinjectie van zo’n $ 4.000 miljard per jaar tot 2050. Momenteel is dat nog $ 2.000 miljard per jaar. De bedoeling is dat in 2050 70% van de energievraag uit CO2-neutrale energiebronnen komt.