T. Rowe Price: Beleidsrente blijft voorlopig hoog

- De centrale banken zullen de beleidsrente voor een groot deel van 2024 op een relatief hoog niveau houden.
- Door de oplopende begrotingstekorten zullen overheden de financiële markten overspoelen met nieuwe staatsobligaties.
- Hierdoor lopen de financieringskosten van bedrijven op en zullen zij minder geneigd zijn tot kapitaalinvesteringen.

Eind november 2023 gaf de futuresmarkt aan dat er vier renteverlagingen van de Fed in 2024 waren ingeprijsd. Hiermee werd verwacht dat de Amerikaanse centrale bank te hulp zou schieten als de Amerikaanse economie in een recessie belandt. T. Rowe Price acht het echter waarschijnlijker dat de beleidsrente gedurende een groot deel van 2024 op een relatief hoog niveau blijft.

Structurele krachten zoals deglobalisering, lagere arbeidsparticipatiepercentages en druk op de energieprijzen zouden de inflatie hardnekkiger kunnen maken dan tijdens eerdere economische vertragingen, waardoor centrale banken zullen worden ontmoedigd om hun monetaire beleid te versoepelen. Natuurlijk zou een toename van financiële volatiliteit de monetaire beleidsmakers kunnen aanzetten om verder te kijken dan inflatie en renteverlagingen door te voeren of het QT-programma te onderbreken.

Mogelijke "kanaries in de kolenmijn" die kunnen waarschuwen voor zo'n correctie zijn onder meer een ernstige bankencrisis, een ineenstorting van commercieel vastgoed, een aanzienlijke sell-off van megacap tech-aandelen die de Amerikaanse aandelenmarkten in 2023 hoger stuwden, of verslechterende omstandigheden in private-equitymarkten.

Het basisscenario van T. Rowe Price is echter dat centrale banken gedurende een langere periode in 2024 hun huidige beleid zullen handhaven. Deze houding zal naar verwachting de volatiliteit verschuiven naar het langere einde van de rentecurve, in tegenstelling tot de overdreven stijgingen in kortetermijnrentes die werden waargenomen toen de Fed verkrapte in 2022 en begin 2023.

Toename emissies staatsobligaties

Door de oplopende begrotingstekorten verwacht T. Rowe Price dat overheden de markt zullen blijven overspoelen met nieuwe staatsobligaties. Dit geldt met name in de VS, waar het ministerie van Financiën het grootste deel van de nieuwe emissies verschuift van kortlopende schuldbewijzen naar langlopende obligaties en leningen.

Deze verschuiving vormt de basis voor de sterkste overtuiging van T. Rowe Price, namelijk dat de rendementscurves in 2024 steiler zullen worden. Hoewel de yields op hoogwaardige staatsobligaties eind 2023 hun hoogtepunt hadden bereikt, kunnen ze nog steeds stijgen. Daarom denkt T. Rowe Price dat de versteiling van de curve waarschijnlijk een belangrijkere factor zal zijn dan het vooruitzicht voor renteniveaus.

Een andere implicatie van de toename van de emissies van staatsobligaties is dat het bedrijfsobligaties mogelijk uit de markt drukt of in ieder geval de financieringskosten van bedrijven opstuwt. Dit kan bedrijven minder geneigd maken om te investeren in kapitaalprojecten of meer werknemers aan te nemen, wat de ondersteuning voor de wereldeconomie doet afnemen.