FED Commentaar Franck Dixmier: Pas in tweede helft 204 renteverlaging in de VS

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, zal woensdagavond haar rentebesluit bekendmaken, waarna er een toelichting volgt. De rente zal waarschijnlijk op het huidige niveau blijven. “In tegenstelling tot de marktperceptie verwachten wij niet dat de Fed een wijziging van haar monetaire beleid overweegt. De verwachtingen van de markt zijn onrealistisch”, stelt Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij Allianz Global Investors. Hij verwacht pas in de tweede helft van 2024 een renteverlaging in de VS.

“Eind 2023 gingen de markt ervan uit dat de Fed het einde van haar monetaire verkrappingscyclus had bereikt. Dit leidde tot een krachtige obligatierally, gedreven door steeds hogere verwachtingen voor renteverlagingen. Op het hoogtepunt van deze verwachtingen gingen de markten uit van verlagingen met 160 basispunten in 2024, met 100% zekerheid van de eerste verlaging in maart 2024.

Sindsdien hebben Fed-leden geprobeerd het optimisme van beleggers te temperen door te pleiten voor een langer tijdschema voor renteverlagingen dan de markt had verwacht. Beleggers hebben hun verwachtingen voor verlagingen in 2024 en de timing van de eerste stap verlaagd (slechts 52% verwacht nu een verlaging tijdens de vergadering in maart). Maar volgens ons zijn de verwachtingen van de markten nog steeds onrealistisch.

Veerkrachtige groei

Ondanks de enorme verkrapping van het monetaire beleid in de afgelopen twee jaar blijft de groei verrassend veerkrachtig. Het scenario van een zachte of geen landing, waarbij een recessie wordt vermeden, lijkt werkelijkheid te worden, met een groei van +3,3% in het vierde kwartaal van 2023. Dit is beter dan de verwachte +2%. De betere omstandigheden worden ondersteund door de consumptie van huishoudens - die profiteert van de groei van de reële lonen, dankzij een fiscaal beleid dat de economie ondersteunt.

Voor de Fed is de kracht van de economie een goede zaak: het toont aan dat de centrale bank niet te ver is gegaan in het verkrappen van de monetaire voorwaarden. Daarom kan ze zich nu concentreren op de inflatie. De inflatie koelt af, maar is nog niet op het streefcijfer. De meest recente algemene inflatiecijfers waren iets hoger dan verwacht: de consumentenprijsindex kwam in december uit op +3,4%, tegen een verwachte +3,2%, en de kerninflatie op +3,9% in dezelfde maand, tegen een verwachte +3,8%. Aan de andere kant daalde de kerninflatie van de persoonlijke consumptiebestedingen, de favoriete indicator van de Fed, sterker dan verwacht, naar 2,9% in december in plaats van 3%.

Renteverlaging Fed pas in tweede helft 2024

Wij zijn van mening dat de Fed pas tot een renteverlaging moet overgaan als ze de bevestiging heeft dat de inflatie richting haar prijsstabiliteitsdoelstelling gaat. Wij verwachten dat de Fed tijdens haar vergadering opnieuw zal bevestigen dat ze voor een data-afhankelijke aanpak blijft kiezen, zonder een precies tijdschema te geven voor haar eerste renteverlaging. We gaan uit van de eerste verlaging pas in de tweede helft van het jaar. En we voorzien geen grote marktaanpassingen na de vergadering, zoals het geval was na de vergadering van de Europese Centrale Bank op 25 januari.