Zachte landing en soepeler houding centrale banken voorspellen veel goeds voor obligatiemarkten

Door de daling van de inflatie, in combinatie met de veerkrachtige consumenten- en arbeidsmarkten, komt een zachte landing in zicht. Dit zou de obligatiemarkten moeten ondersteunen en maakt Janus Henderson voorzichtig optimistisch over deze beleggingscategorie. Verwachtingen voor renteverlagingen kunnen een rugwind geven aan duratiegevoelige beleggingen. Creditspreads kunnen verder verkrappen als het 'zachte landing'-verhaal aanhoudt, maar investment grade bedrijfsobligaties bieden volgens Janus Henderson de meest aantrekkelijke mix van krediet- en duratierisico. De indicatoren "Cashflow en winst" en "Toegang tot kapitaalmarkten” in de Credit Risk Monitor van Janus Henderson zijn in het afgelopen kwartaal van rood naar oranje gegaan, maar er blijft bezorgdheid bestaan over "Schuldenlast en schuldendienstverlening”.

Een zachte landing is moeilijk te realiseren, maar er zijn aanwijzingen dat de Amerikaanse Federal Reserve hierin zal slagen. Hoewel er risico's blijven bestaan, bieden de obligatiemarkten volgens de laatste analyse van Janus Henderson nu een aantrekkelijke beleggingspropositie.

Door de afnemende inflatie en de verwachting dat de rentes dalen, nemen de yields af en kunnen bedrijven zich makkelijker herfinancieren op de kapitaalmarkten, ondanks dat de kredietvoorwaarden historisch gezien streng zijn.

Hoewel in de afgelopen tijd de bedrijfswinsten in verschillende sectoren zijn teruggelopen, suggereren de recente winstverwachtingen dat bedrijven het ergste nu wel achter de rug hebben. Tegen deze macro-economische achtergrond zijn de indicatoren "Toegang tot de kapitaalmarkten" en "Cashflow en winst" in de Credit Risk Monitor in het afgelopen kwartaal van rood naar oranje gegaan.

Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income bij Janus Henderson Investors, zei: “Ons wordt vaak gevraagd naar welke signalen we kijken. Voor ons blijft de inflatie de belangrijkste indicator. Renteverlagingen zijn gebaseerd op een daling van de inflatie. Als die aanhoudt, kunnen centrale banken agressief versoepelen, wat ons goed van pas zal komen.”

"Wij denken dat de spreads de komende maanden zullen verkrappen. De zachte landing, de vriendelijkere houding van de centrale banken - dit alles werkt ondersteunend. We verwachten geen heldendaden van het bedrijfsobligatiesegment, maar we denken dat ze het beter kunnen doen dan alleen de coupon of carry die ze bieden."