Is de staatsbon een interessante belegging?

Trade republic logo 1x

Is de staatsbon een interessante belegging?

De Belgische staat komt begin maart opnieuw met een al dan niet fiscaal gunstige staatsbon op de proppen. Zoals bij de vorige uitgifte, toen de overheid 22 miljard euro ophaalde, zullen zich wederom veel beleggers afvragen of dit een interessante beleggingsopportuniteit is. Voor de Trade Republic-belegger, die al dan niet over een spaarplan beschikt, is dat alvast niet het geval. We leggen uit waarom.

Nieuwe staatsbon op 1 jaar

Het is geen geheim dat de financiën van de Belgische staat niet ijzersterk zijn. Elk jaar moet ze dan ook heel wat geld lenen om lopende uitgaven (lees: tekorten) en eerdere leningen die op hun vervaldatum komen te kunnen (her)financieren. Ze doet dit vooral via langlopende OLO’s en kortlopende schatkistcertificaten. Hier vindt u een overzicht van de laatste uitgiftes van de Belgische staat die via het Agentschap van de Schuld worden opgehaald.

En de overheid heeft na de succesvolle kortlopende staatsbon van september 2023 (bruto 3,3% met verlaagde roerende voorheffing van 15% en looptijd van 1 jaar) waarmee 22 miljard EUR werd opgehaald, een nieuwe goudader ontdekt: de particuliere spaarder of u en ik. Niet dat de staat voorheen geen staatsbons uitgaf, maar die werden meestal voor de langere termijn (5 tot 8 jaar) uitgegeven en hadden geen fiscaal voordeel. Deze uitgiftes haalden nooit echt veel geld op. Het Agentschap van de Schuld mag trouwens vier maal per jaar een staatsbon op de markt brengen: in maart, juni, september en december. Gezien de verkiezingen in juni vallen, moet de regering nu de knoop doorhakken om opnieuw met een fiscaalvriendelijke versie op de proppen te komen.

Hoewel de definitieve details nog niet bekend zijn, zal het brutorendement tussen de 2,85 à 3% liggen. De belangrijkste beslissing is echter of het al dan niet een fiscaalvriendelijke staatsbon met een verlaagde roerende voorheffing van 15% in plaats van 30% wordt. Deze politieke beslissing, die verschillende regeringspartijen lijnrecht tegen over elkaar heeft gezet, is niet onbelangrijk voor het nettorendement want het verschil tussen de twee tarieven bedraagt zo’n 0,45%.

Interessant?

Is de staatsbon interessant om in te beleggen, ook al kennen we het definitieve rendement nog niet, is een vraag die velen zich ongetwijfeld stellen zeker gezien de hype die er rond wordt gemaakt. En hoewel elke belegger verschillend is en een algemeen antwoord voor alle beleggers moeilijk is, zeggen we toch volmondig neen, zowel voor beleggers die de lange als de korte termijn voor ogen hebben.

voor lange termijn belegger met spaarplan

Voor een belegger die een spaarplan met een goed gespreide onderliggende portefeuille heeft lopen, lijkt ons die staatsbon niet echt de moeite waard. De belangrijkste reden is dat een spaarplan voor de lange termijn is bestemd en de staatsbon uiteindelijk na 1 jaar al vervalt. Dit laatste houdt in dat de belegger na 1 jaar alweer naar een andere belegging moet zoeken.

En het rendement is met een kleine 3% bruto niet echt aantrekkelijk, wetende dat de rentevoeten zowel in Europa als in de VS en de rest van de wereld eerder neerwaarts gericht zullen zijn. Binnen het jaar, wanneer de nieuwe staatsbon vervalt, zullen op gelijkaardige beleggingsproducten dus naar alle waarschijnlijkheid nog lagere rendementen te noteren vallen. U kunt dus maar beter de hogere rentes van vandaag voor een langere periode vastleggen. En dat is mogelijk door obligatie ETF’s te boeken en in het spaarplan op te nemen. Een belangrijke noot is dat individuele obligaties bij Trade Republic nog niet in een spaarplan kunnen worden opgenomen.

Wilt u een portefeuille aan Europese overheidsobligaties kopen (waarmee u het risico van individuele landen zoals België uitsluit) dan kunt u nog steeds de Eurozone Government Bond EUR Dist (IE00BZ163H91) kopen. Een alternatief zijn nog steeds Europese bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit via de ETF EUR Corporate Bond Dist (IE00BZ163G84), maar weet dat u dan bedrijfspapier koopt en geen overheidsobligaties. Zoekt u echt een hoger rendement en schuwt u het (iets) hogere risico niet, dan mag u nog steeds een goed gediversifieerde portefeuille bestaande uit Europese high yield bedrijfsobligaties aanschaffen via de ETF Euro High Yield Corp Bond EUR Dist (IE00BKLC5874).

voor lange termijn belegger zonder spaarplan

Laten we ervan uitgaan dat u als belegger de lange termijn voor ogen hebt en een goed gespreide portefeuille wil uitbouwen, dan kan het geen kwaad om het fundament van uw portefeuille uit obligaties op te trekken. Nu Trade Republic zijn aanbod op het vlak van obligaties heeft uitgebreid en fractioneel beleggen, die u de kans biedt om stukjes van een bepaalde uitgifte te kopen, heeft mogelijk gemaakt, kunt u overwegen om zelf een obligatieportefeuille uit te werken bestaande uit individuele bedrijfs- of overheidsobligaties.

En vandaag zijn er betere alternatieven dan de Belgische staatsbon voorhanden. Ze bieden een hoger rendement met een langere looptijd (u kunt dit rendement dan ook langer vastklikken) en hebben een sterkere kredietwaardigheid dan de Belgische staat. U kunt vandaag intekenen op individuele obligaties die een rendement tussen de 3 à 4% bieden. Obligaties die ons kunnen bekoren zijn onder meer deze. Maar neem vooral zelf een kijkje in het uitgebreide aanbod en bepaal naar gelang uw beleggingshorizon en risicobereidheid waarin u wil beleggen.

20240220 2

Op te koop toe, zijn is er vandaag uitgiftes van de Belgische staat die een gelijkaardig rendement bieden dan de nieuwe staatsbon én voor een langere periode zoals de obligatie met vervaldag in maart 2026 (zie hieronder).

20240220 3

voor korte termijn spaarder

Zou de staatsbon interessant kunnen zijn voor iemand die momenteel over cash beschikt die hij/zij pas binnen een jaar of iets meer absoluut terug nodig heeft (voor een bepaalde uitgave)? Een belegging in de staatsbon verzekert de belegger er immers van dat het geld binnen een jaar zeker terug beschikbaar zal zijn. Een risicovolle belegging is met die middelen geen optie.

Met een brutorendement van zo’n 3% op de 1-jarige staatsbon zou dat interessant kunnen zijn, ware het niet dat het geldsaldo op rekening bij Trade Republic een rendement van 4% bruto levert. Ook na aftrek van de roerende voorheffing van 30%, aangezien het om een ‘niet-gereglementeerde spaarrekening’ gaat, houdt u netto meer over dan op de staatsbon, zelfs als er een fiscaal gunsttarief op rust. Omgerekend krijgt u bij de broker een nettorendement van 2,8% én het geld blijft daarenboven constant beschikbaar wat bij de staatsbon niet het geval is.

----------------

Disclaimer: De informatie verstrekt in deze tekst is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De auteur van deze tekst is geen gecertificeerd financieel adviseur en verstrekt geen beleggingsadvies. Alle beslissingen met betrekking tot beleggingen dienen te worden genomen op basis van eigen onderzoek, overwegingen en inzichten. Het beleggen in financiële instrumenten brengt intrinsieke risico's met zich mee. Het is mogelijk dat beleggingen in waarde verminderen en leiden tot financieel verlies. Beleggers dienen zich bewust te zijn van de mogelijke risico's en hun eigen risicobereidheid zorgvuldig te evalueren voordat ze beleggingsbeslissingen nemen.