LGIM over Chinese groei: 5% is het nieuwe 15%

Beleggers moeten zich niet te veel zorgen maken over de Chinese groei, ook al zal die in 2019 significant lager uitvallen dan in het afgelopen decennium. Sinds 2005 is het Chinese aandeel in de wereldeconomie meer dan verdrievoudigd, van 5% tot de huidige 16%. Daardoor is de verwachte 6% groei in 2019 vergelijkbaar met 15% tien jaar geleden, betoogt econoom James Carrick van vermogensbeheerder LGIM (Legal & General Investment Management).

In de jaren na de crisis daalde de Chinese groei al van dubbele cijfers naar ruim 8% gemiddeld. Toch was de bijdrage aan de wereldwijde groei de afgelopen jaren 1 procentpunt, iets hoger dan tijdens de piek van de vorige economische ‘boom’ in 2007.

Hoe zal de economische groei van China zich verder ontwikkelen? Veel analisten voorzien een verdere vertraging en wijzen op de sterk gestegen schulden binnen de Chinese economie. Carrick wijst erop dat deze schuld voornamelijk in binnenlandse handen is. Een eventuele escalatie zal volgens hem eerder leiden tot een verloren decennium à la Japan in de jaren negentig, in plaats van een crash zoals opkomende landen met een grote buitenlandse schuld (denk aan Brazilië) die hebben laten zien.

Een belangrijke positieve factor is volgens Carrick het feit dat China als geheel nog steeds onderontwikkeld is. Het bbp per inwoner is gelijk aan dat van Japan in 1970, Taiwan in 1986 en Zuid-Korea in 1990. Er is dus nog een behoorlijke productiviteitsstijging mogelijk die de effecten van vergrijzing kan opvangen. “Als China de komende tien jaar 5% groeit, dan draagt het nog steeds 1 procentpunt bij aan de groei van de wereldeconomie.”