2019, Spanje verwacht opnieuw een jaar van bovengemiddelde groei

De Spaanse economie bleef in 2018 op een solide groeipad en bleef opvallend gevrijwaard van de vertraging in de eurozone en de binnenlandse politieke onzekerheid. Voor 2019 verwacht ik opnieuw een jaar van bovengemiddelde groei voor Spanje.

Anagil
Ana Gil

De solide economische prestaties van Spanje in 2018 zijn te danken aan:

 • De sterke binnenlandse consumptie ondersteund door een gunstige inflatie, een accommoderend beleid van de ECB en gunstige financiële voorwaarden
 • De snelle daling van de werkloosheid (van >26% in 2013 tot recentelijk 14,8%) en stijgende lonen
 • Diversificatie van het groeimodel, weg van de bouwsector naar diensten (momenteel 72,9% van het BBP)
 • Voortzetting van de hervormingen in de banksector, resulterend in een sterke verbetering van de NPL's (non performing loans)

  Om deze redenen wist Spanje het vertrouwen van de financiële markten te herwinnen, ondanks de aanhoudende politieke onzekerheid sinds de laatste algemene verkiezingen en ondanks het feit dat Spanje het laatste land is dat de procedure voor buitensporige overheidstekorten bij de Europese Commissie nog moet beëindigen*.

  Met een totaalrendement van 3,0% behoorden de Spaanse staatsobligaties in 2018 tot de best presterende vastrentende activaklassen, nog vóór Duitse bunds (2,6%), Amerikaanse Treasuries (1,1%) en Italiaanse BTP's (-0,9%).

  De Spaanse bonos worden verhandeld met een relatief stabiele risicopremie ten opzichte van Duitse staatsobligaties, aangezien de markten de solide economische prestaties en de inspanningen van het land op het gebied van begrotingsconsolidatie steeds meer erkennen. We hebben in 2018 ook een groeiende kloof gezien tussen de financieringskosten van Spanje en Italië (niet meer zo gecorreleerd als in het verleden), omdat de politieke en economische kwetsbaarheid van Italië (lagere groei/hoger schuldprofiel) op het beleggerssentiment heeft gewogen.

  De interesse van beleggers voor Spaanse obligaties blijft gezond

  Ik verwacht dat 2019 opnieuw een jaar van bovengemiddelde groei wordt voor Spanje, in overeenstemming met de prognoses van het IMF (2,2%), hoewel het mogelijk is dat de budgettaire en politieke onzekerheid een neerwaarts risico voor deze vooruitzichten inhoudt.

  Positief is dat de belangstelling van beleggers voor Spaanse obligaties (en in grote lijnen voor perifere eurozone-obligaties) gezond blijft. Deze week (22/01/2019) gaf Spanje voor 10 miljard euro staatsobligaties uit, die viermaal overschreven werden. Bij recente transacties uit Italië, Ierland of Portugal zijn vergelijkbare dekkingsgraden vastgesteld, hetgeen wijst op een sterke vraag van beleggers naar extra rendement in een markt die nog steeds sterk wordt verstoord door historisch lage rentetarieven.

  * Een actie van de Europese Commissie tegen een lidstaat van de Europese Unie (EU) die het plafond voor het begrotingstekort overschrijdt dat door het stabiliteits- en groeipact van de EU wordt opgelegd.