Invesco: Meerderheid obligatiebeleggers verwacht hogere risicopremies

Obligatiebeleggers zien de hoge schuldniveaus als belangrijkste zorg voor de wereldeconomie. Meer dan driekwart beschouwt hoge overheidsschulden als een mogelijke trigger van een nieuwe recessie of marktcrisis.

Dat blijkt uit de tweede Global Fixed Income Study van vermogensbeheerder Invesco, gebaseerd op vraaggesprekken met 145 obligatiespecialisten en CIO’s in EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika), Noord-Amerika en Azië. De respondenten zijn samen goed voor een beheerd vermogen van $14.100 miljard.

Ook een mogelijke nieuwe crisis in de opkomende markten, de Chinese schuldenpositie en de hoge schulden van zowel bedrijven als consumenten worden frequent genoemd als oorzaak voor een recessie of marktcorrectie. Een stijgende rente zal een significante impact hebben op de financieringslasten en het aantal wanbetalingen. Een meerderheid (60%) van de obligatiebeleggers verwacht de komende drie jaar stijgende risicopremies.

Het risico dat centrale banken de rente te snel verhogen wordt veel lager ingeschat: minder dan een op de drie vreest dit scenario. Geopolitieke spanningen, een crisis op de huizenmarkt of het uiteenvallen van de eurozone staan eveneens laag op de zorgenlijstjes van vastrentende beleggers. Een minderheid (27%) voorziet binnen drie jaar een omgekeerde rentecurve; bijna de helft (45%) verwacht juist een hardnekkig vlakke rentecurve. Een op de drie (34%) is bezorgd over een stijgende inflatie. Invesco vroeg obligatiebeleggers eveneens of ze een marktcorrectie verwachten. Van de respondenten denkt 44% dat we richting een ‘significante’ correctie gaan, 28% is het daarmee oneens. Ruim een op de drie (37%) voorziet een crash op de aandelenmarkten binnen twaalf maanden, 34% beschouwt een crash op de obligatiemarkten als grootste staartrisico.

Amerikaanse beleggers zijn overigens beduidend pessimistischer: bijna zes op de tien verwacht een significante marktcorrectie, 56% is bezorgd over inflatie en bijna de helft (48%) vreest dat centrale banken de rente te snel verhogen. Ook verwacht meer dan de helft van de Amerikaanse respondenten dat de huidige economische expansie binnen een jaar verleden tijd is – Europese beleggers zien de fase van hoogconjunctuur nog wel een tot twee jaar voortduren.

Nick Tolchard, hoofd Invesco fixed income EMEA: "De politiek in de VS heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de pessimistische vooruitzichten van Noord-Amerikaanse vastrentende beleggers. Verhoogde retoriek van de regering Trump met betrekking tot handel met China, Europa, Canada en Mexico, plus het invoeren van tarieven­­, hebben het optimisme aanzienlijk beïnvloed. Vanuit het perspectief van politiek en markten heeft de perceptie dat de Fed vastbesloten bleef om niet langer een ondersteunend beleid te voeren, samen met een mogelijke omkering van de rentecurve, bijgedragen tot de zorgen."

Invesco vroeg de obligatiebeleggers ook naar hun visie op China, dat bezig is aan een opmars in de wereldwijde obligatie-indices. In Europa heeft 40% van respondenten een blootstelling aan het land, in Noord-Amerika is dat nog lager. Daarbij lopen de westerse beleggers behoorlijk achter op die in Azië, waar bijna 70% van de vastrentende beleggers belegd is in China. In de EMEA-regio wil een op de tien beleggers het gewicht van Chinese obligaties gedurende de komende drie jaar verhogen. Dat is een schril contrast met Noord-Amerika, waar bijna 60% van de respondenten meer in Chinese obligaties wil beleggen.

Los van de voorgenomen uitbreiding is het gewicht van China in de gemiddelde obligatieportefeuille nog altijd laag: gemiddeld 5% voor een institutionele portefeuille. Beleggers zien verschillende barrières en vrezen vooral hogere risico’s en ingrepen door de overheid (zoals kapitaalrestricties). Niettemin zijn bijna twee van de drie respondenten van mening dat China nu ondervertegenwoordigd is in de internationale obligatieportefeuilles.