AXA IM: Consument redt de Duitse groei

De particuliere consumptie moet de groei van de Duitse economie redden. Huishoudens profiteren van fiscale prikkels, loonstijgingen, een lagere inflatie en de stabilisering van de Duitse auto-industrie. Dat zegt Apolline Menut, econoom bij de vermogensbeheerder AXA IM.

Daarmee vormt de consument een tegenwicht voor negatieve externe factoren, zoals de Brexit, China en Amerikaanse handelstarieven op Duitse auto’s. De bedrijfsinvesteringen in het land staan daardoor juist onder druk, en ook de opgelopen arbeidskosten spelen daarin een negatieve rol.

Dat de consument wel de portemonnee trekt, blijkt onder meer uit de Duitse autoverkopen. Die zijn in de maanden januari en februari opgeveerd naar het niveau van de eerste helft van 2018 en lijken daarmee over de dip van de tweede helft van 2018 heen te zijn.

Menut verwacht bovendien dat de reële lonen van de Duitsers verder zullen stijgen. In januari en februari zijn de cao-lonen flink gestegen met 2,8% en de econoom verwacht dat deze trend in de rest van 2019 doorzet, versterkt door de krappe arbeidsmarkt. De particuliere consumptie wordt grotendeels bepaald door de mate van werkgelegenheid, aldus Menut. Zij ziet de vraag naar werknemers toenemen in de dienstensector (die meer arbeidsintensief is dan de productie-industrie). De groei van reële lonen zal in 2019 rond de 3% blijven hangen – in 2018 was dit 2,6%. Daarnaast is het minimumloon in januari 2019 met 3,9% gestegen vergeleken met januari 2018, hiermee is het consumptievermogen van huishoudens in de lagere inkomenscategorie gestegen. De invloed van energieprijzen op de inflatie is bovendien afgenomen, waardoor deze dit jaar waarschijnlijk lager zal uitkomen dan in 2018 (1,2% versus 1,9%). Daarnaast zorgt het Duitse begrotingsbeleid in 2019 voor een toename van het besteedbaar inkomen van de huishoudens – via aanpassingen in de belastingschijven, hogere pensioenen en lagere sociale premies. Aangezien het consumentenvertrouwen nog steeds hoog is, wordt deze toename in besteedbaar inkomen ook daadwerkelijk besteed, aldus Menut.

Hogere lonen hebben echter een nadelig effect op bedrijfsinvesteringen, die al onder druk stonden van wereldwijde onzekerheden en een afnemende vraag. Arbeidskosten zullen stijgen en daarmee de winstmarges drukken - bedrijven verlagen liever de marges dan de prijzen, zegt Menut. Daarnaast wordt er bij bedrijfsinvesteringen meer gekeken naar export dan naar particuliere consumptie. AXA IM voorspelt dat de bedrijfsinvesteringen verder zullen afnemen aangezien er slechts een exportgroei van 2,2% wordt verwacht voor dit jaar.