Pictet AM: Aandelen naar onderwogen

Vermogensbeheerder Pictet AM heeft het advies voor aandelen bijgesteld van neutraal naar onderwogen, terwijl cash is gepromoveerd van neutraal naar overwogen. Markten onderschatten het risico op een recessie, waardoor de kans op negatieve verrassingen toeneemt.

De aandelenrally sinds het begin van het jaar (de MSCI All-Country World Index kreeg er sinds januari 10% bij) heeft gezorgd voor hogere waarderingen terwijl Pictet AM juist lage verwachtingen heeft van de winstgroei bij bedrijven.

Bedrijfswinsten zullen dit jaar een stijging van 6% laten zien, zo is de consensus onder analisten, tegen 15% over 2018. De Pictet-specialisten zijn echter nog pessimistischer en verwachten op basis van hun eigen model een winstgroei van 1 à 2% in 2019.

‘De Amerikaanse aandelenmarkt is het meest kwetsbaar voor een correctie. Niet alleen is deze het duurst, ook zullen de winstmarges van Amerikaanse bedrijven krimpen vanaf het huidige recordniveau van 11%. Nu al rapporteert tweederde van de ondernemingen in de VS hogere arbeidskosten.’ Aandelen uit opkomende markten blijven favoriet bij Pictet AM, ‘gezien de robuuste economische groei, lage inflatie en het vooruitzicht op een zwakkere Amerikaanse dollar.’ De vermogensbeheerder is eveneens overwogen in Britse aandelen, gezien het hoge aantal defensieve bedrijven dat tegen lage waarderingen wordt verhandeld. Qua sector geeft Pictet AM de voorkeur aan niet-cyclische consumentenproducten, maar ook gezondheidszorg en nutsbedrijven. Technologie is het minst favoriet.

Sinds begin dit jaar hebben cyclische aandelen het weer beter gedaan dan defensieve waarden, stellen de Pictet-specialisten vast. ‘Maar die winsten kunnen verdampen als de economie verder vertraagt.’

Op de vastrentende markt prijzen Amerikaanse high yield-obligaties een kans van 2% op een recessie gedurende de komende 12 maanden in, rekent Pictet AM voor. Veel te optimistisch, zo is het oordeel: de risicopremies op bedrijfsobligaties zijn te laag in absolute termen én in historisch opzicht. Dat geldt voor alle ontwikkelde markten, en zeker die in Europa. Tegelijkertijd nemen de bedrijfsschulden toe en worden de leenvoorwaarden minder streng. Pictet AM is dan ook onderwogen in Amerikaanse en Europese bedrijfsobligaties (zowel investment grade als high yield).