Robeco: Drie redenen waarom aandelen nog steeds aantrekkelijk zijn

Beleggen in aandelen wordt de komende twaalf maanden nog steeds beloond, ook al zijn de financiële markten in de greep van de angst voor een recessie. Veel slecht nieuws wordt overdreven of is al ingeprijsd, stelt Robeco-strateeg Peter van der Welle. In de nieuwe Monthly Outlook onderscheidt hij drie fundamenten die een verdere stijging van de aandelenkoersen mogelijk maken.

  • De vrees voor sterke terugval van de wereldwijde groei zal afnemen. De U-bocht van de Fed begin dit jaar versterkte aanvankelijk de angst voor tegenvallers, zeker toen de rentecurve in de VS een omgekeerd patroon liet zien. Een inverse rentecurve (waarbij de lange rente beneden de korte rente ligt) is doorgaans een goede voorspeller van een recessie. Het is volgens Van der Welle inmiddels duidelijk dat de pauze in de reeks renteverhogingen door de Fed niet was bedoeld om een ‘onmiddellijk recessierisico’ te bezweren maar om een verdere verkrapping op de kredietmarkten tegen te gaan. De strateeg benadrukt dat ‘de eerste groene scheuten’ van een opleving al zichtbaar zijn, onder meer in Amerikaanse en Chinese macro-indicatoren. De lonen stijgen weliswaar, maar niet excessief en daarmee niet bedreigend voor winstmarges.

  • De inverse rentecurve is een serieus signaal. Maar, zo benadrukt Van der Welle, gemiddeld zitten er 18 maanden tussen het omkeren van de rentecurve en een daadwerkelijke recessie. Procyclische begrotingsstimulansen voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020, alsmede voorzichtige centrale banken, kunnen het omslagmoment nog verder uitstellen. Tot dusver heeft de MSCI World-index een gemiddeld rendement van 7,3% laten zien in de twaalf maanden nadat de Amerikaanse rentecurve invers werd.

  • Op het gebied van de wereldwijde handelsspanningen groeit de hoop op een deal tussen de VS en China. En wat de Brexit betreft: op de middellange termijn lijkt een ‘Brexit in naam’ een meer waarschijnlijke uitkomst dan een harde Brexit.

    Beleggers moeten dus op koers blijven, concludeert Van der Welle. Maar, zo benadrukt hij: beleggen in deze fase van de economische cyclus is niet ‘business as usual’ aangezien de volatiliteit op de markten stijgt nadat rentecurves vlakker worden danwel omkeren. Robeco heeft daarom de overweging in wereldwijde aandelen iets teruggeschroefd en de blootstelling aan cash (eveneens overwogen) verhoogd. Die kasgelden kunnen worden ingezet wanneer eventuele correcties koopkansen bieden. Bedrijfsobligaties en high yield-obligaties zijn onderwogen in de Robeco-portefeuille.