Amundi: Europese ETF-belegger uit aandelen, obligatie-ETF's wereldwijd favoriet

De Europese markt voor aandelen-ETF’s heeft in juni een netto-uitstroom van €3,5 miljard laten zien. Grootste verliezers waren aandelen uit de eurozone (netto-uitstroom €1,2 miljard) en wereldwijde aandelen met een netto-uitstroom van bijna €2,8 miljard.

Dat blijkt uit een maandelijks overzicht van vermogensbeheerder Amundi.

Europese beleggers verkochten per saldo dus aandelen-ETF’s. Ze kochten daarentegen meer obligatie-ETF’s (netto-instroom van ruim €6 miljard). Deze instroom kwam voornamelijk op het conto van bedrijfsobligaties met een plus van €4,2 miljard. Beleggers waren in juni ook meer enthousiast over staatsobligaties, waarbij de VS, Eurozone en Duitsland zorgden voor een positieve totale netto-instroom van bijna €880 miljoen.

Het sentiment onder Europese ETF-beleggers blijft defensief, met bijvoorbeeld een plus van €246 miljoen voor vastgoed en een plus van €536 miljoen voor aandelen met een lage volatiliteit. SRI beleggingen blijft een groeiende categorie. Duurzame ETF’s zagen een netto-instroom van €575 miljoen.

ETF stromen

Etfstromen

Op de Amerikaanse ETF-markt waren beleggingen in aandelen uit de eigen regio verreweg het populairst met een inflow van ruim €16 miljard. Obligaties doen het in deze regio nog beter, met een netto-instroom van €26 miljard (het grootste gedeelte ging hier naar staats- en bedrijfsobligaties).

Gedurende het eerste half jaar van 2019 laat de wereldwijde ETF-markt een duidelijke uitstroom uit eurozone-aandelen zien (€11,4 miljard), tegen een forse instroom voor Amerikaanse aandelen (ruim €39 miljard). Bijna €38 miljard hiervan komt van Amerikaanse ETF-beleggers.

ETF-beleggers lijken in 2019 over het algemeen meer risico-avers geworden, gezien de netto-instroom van €112 miljard in obligatie-ETF’s – fors hoger dan de instroom in aandelen-ETF’s (bijna €68 miljard). Bijna 80% van de obligatie-instroom komt voor rekening van staatsobligaties (€38 miljard) en bedrijfsobligaties (bijna €50 miljard).