BlackRock: staatsobligaties ook bij lage yields belangrijk in beleggingsportefeuilles

Bijdrage door BlackRock Investment Institute

“Een van de drie beleggingsthema’s van het BlackRock Investment Institute voor de rest van 2019 is dat het verstandig is om portefeuilles beter bestand te maken tegen diverse ongunstige omstandigheden, zeker in deze tijd van verhoogde macro-economische onzekerheden. Daarom spelen staatsobligaties ondanks de lage effectieve rentes een belangrijke rol in beleggingsportefeuilles.

Bij het aanhouden van staatsobligaties hoop je doorgaans dat obligatiekoersen stijgen wanneer aandelenkoersen dalen. Bij Amerikaanse en Duitse staatsobligaties is dit sinds 1980 meestal het geval geweest (zie de grafiek in het meegestuurde pdf-document). Toch waren er wel uitzonderingen. In 2013 bijvoorbeeld, toen Fed-voorzitter Ben Bernanke hintte op een mogelijke afbouw van de monetaire noodmaatregelen na de crisis: daarop daalden zowel aandelen- als obligatiekoersen (bekend als de taper tantrum).

Ondergrens

Nu handelsconflicten en geopolitieke spanningen steeds meer grip op de markten krijgen, kunnen staatsobligaties een belangrijke bescherming bieden bij een verkoopgolf van risicovolle beleggingen. Neem Duitse staatsobligaties, met effectieve rentes die nu tot de laagste in de wereld horen. Beleggers zijn bang dat de beleidsrente van de ECB een effectieve ondergrens bereikt, waarna een verdere verlaging praktisch niet meer mogelijk is. Dat zou betekenen dat er ook weinig ruimte meer is voor een daling van de effectieve rente op staatsobligaties – waarbij hun koersen zouden stijgen – bij een verkoopgolf op de aandelenmarkt.

Die ondergrens is moeilijk in te schatten en het niveau kan in de loop van de tijd veranderen. Sommige onderzoeken stellen dat die ondergrens in de eurozone rond de -1% ligt. Als dat klopt, is er nog steeds ruimte voor een daling van de effectieve rentes op staatsobligaties. Wel bieden ze minder bescherming tegen grote schokken op de aandelenmarkt dan voorheen.

Inflatiebescherming

Obligaties met inflatiebescherming (ook bekend als inflation linked bonds) beschermen een portefeuille zowel bij een verkoopgolf op de aandelenmarkt als tegen onderschatte inflatierisico's. Door de lage inflatieverwachtingen zijn ze goedkoop, wat hun aantrekkingskracht vergroot. Gecombineerd met nominale obligaties kunnen ze de weerstand vergroten van een portefeuille tegen verschillende ongunstige scenario’s. Dat is nu van belang, want als wereldwijde toeleveringsketens breken door protectionisme, leidt dat mogelijk tot een ongunstige mix van lage groei en hogere inflatie – dat is negatief voor zowel aandelen als nominale obligaties.

We voorzien wel betere instapmomenten in de komende maanden voor Amerikaanse staatsobligaties ten opzichte van Duitse, vooral de Fed deze week – of in de komende maanden – de extremere marktverwachtingen voor versoepeling van maatregelen matigt. Tactisch gezien prefereren we Europese staatsobligaties, vooral die uit de periferie van de eurozone, omdat we denken dat de ECB waarschijnlijk aan de marktverwachtingen voor verdere versoepeling zal voldoen of deze zelfs zal overtreffen.”