Ethenea verwacht niet dat er nog een aankoopprogramma voor activa wordt aangekondigd

Commentaar door Ethenea:

/

We zien nog steeds een relatief lage economische groei in de eurozone. Terwijl Frankrijk en Spanje dit jaar relatief goede resultaten hebben behaald, hebben zowel Duitsland als Italië het slechter gedaan. Bovendien liggen de inflatiecijfers in de eurozone, ondanks de solide groei van banen en lonen, nog steeds ver onder de beoogde 2%. Hoewel Mario Draghi op de vergadering van de centrale bank in juli verklaarde dat de ECB "klaar staat om al haar instrumenten aan te passen", hebben recente opmerkingen van verschillende ECB-leden aangegeven dat de raad verdeeld is over de vraag of een aanvullend programma voor kwantitatieve versoepeling (QE) gerechtvaardigd is. Daarom zal de ECB naar onze mening geen verder programma voor de aankoop van activa aankondigen tijdens haar komende vergadering, maar zal elke bespreking van dit onderwerp uitstellen naar volgende vergaderingen.

Gezien de gunstige herfinancieringsvoorwaarden die in de eurozone beschikbaar zijn voor zowel de staatsschuld als voor de meeste grote ondernemingen, is er momenteel geen behoefte aan verdere bijstand. De nieuwe TLTRO (Gerichte Herfinancieringstransacties op langere termijn) is daarentegen ontworpen om kleinere ondernemingen krediet te verschaffen tegen aantrekkelijke kosten. Over het algemeen vormt de kredietvoorziening in de eurozone geen groot probleem. In plaats daarvan lijdt de economie vooral onder de zwakke internationale handel als gevolg van nieuwe tarieven, waarbij dit probleem wordt verergerd door de onzekerheden rondom de Brexit. Aangezien de ECB geen invloed heeft op handelsbelemmeringen, kan zij alleen proberen de gevolgen te verzachten. In dit opzicht is de centrale bank succesvol. Hoewel extra economische verlichting zou kunnen komen van de fiscale steun die al is voorgesteld door de inkomende ECB-president Christine Lagarde, zullen we pas een significante verbetering in de economie van de eurozone zien zodra een permanente oplossing voor de verschillende handelsconflicten is bereikt.

Dit betekent dat elke mogelijke renteverlaging door de ECB weinig of geen impact zal hebben. Een welvarende dienstensector in de eurozone, samen met duurzame groei van banen en lonen, zal de economie echter aanzienlijk ondersteunen en voorkomen dat deze aanzienlijk verzwakt.