Natixis IM: Nederland plaats 11 van meest aantrekkelijke landen om te pensioneren

Nederland staat op de 11e plaats van de meest aantrekkelijke landen om te pensioneren. Dat blijkt uit de Natixis Investment Managers Global Retirement Index (GRI) van 2019.

Deze index is vandaag gepubliceerd en beoordeelt 44 landen op de factoren die bijdragen aan de pensioenzekerheid, en biedt een algemene rangorde en percentagescore als een indicator voor de aantrekkelijkheid van de pensioenomgeving van een land.

"Het voldoen aan de behoeften van de gepensioneerden van vandaag met behoud van pensioenzekerheid voor toekomstige generaties blijft een van de grootste uitdagingen voor economieën over de hele wereld," stelt Jean Raby, CEO van Natixis Investment Managers. "We hebben de Natixis Global Retirement Index gecreëerd om bij te dragen aan de dialoog over welke stappen moeten worden ondernomen om de pensioenzekerheid wereldwijd te waarborgen."

Ondanks dat Nederland in de algemene index een plaats zakte, verbeterde het de score in de subindex van Materiële Welvaart (de hoeveelheid goederen en diensten die voor een persoon beschikbaar is). De kleine daling van een plaats in de algemene ranglijst is te wijten aan zwakkere scores in de sub-index Gezondheid (7e), Kwaliteit van leven (12e) en Financiën (33e).

  • Gezondheid
    Nederland daalt in de sub-index Gezondheid vanwege lagere scores in de indicatoren voor verzekerde zorguitgaven en levensverwachting. Het bereikt echter de top tien in zorgverzekeringsuitgaven (4e) en gezondheidsuitgaven per hoofd van de bevolking (7e). Kwaliteit van het leven
  • De achteruitgang van de kwaliteit van leven kan worden toegeschreven aan dalingen in de scores voor geluks- en omgevingsfactoren. Nederland scoort de zevende laagste score voor omgevingsfactoren, maar de op twee na hoogste voor geluk.
  • Financiën
    De sub-index Financiën ziet ook een daling als gevolg van een hogere belastingdruk en een relatief hoog aantal gepensioneerden in vergelijking met de beroepsbevolking. De reële rente was de afgelopen vijf jaar gemiddeld negatief (wat betekent dat op spaartegoeden wordt ingeteerd).
  • Uit de GRI blijkt echter ook dat de score met betrekking tot slechte leningen (oninbare leningen) van Nederlandse banken, de overheidsschuld en de kwaliteit van het bestuur aanzienlijk is verbeterd. Wat die laatste factor betreft, staat Nederland zelfs in de top tien met een zesde positie. De werkgelegenheid in Nederland verbeterde ook, wat een lagere score op inkomensgelijkheid compenseert.