Een dreigende recessie is onwaarschijnlijk

Door Michael Blümke, Senior Portfolio Manager, Ethenea

Wij geloven niet dat er de komende maanden een recessie in de VS zal uitbreken. Het feit dat de Amerikaanse rendementscurve momenteel omgekeerd is, wordt vaak gebruikt als bewijs voor een nakende recessie. Hoewel de rendementscurve ongetwijfeld een belangrijke indicator is voor een recessie, leiden niet alle inversies tot recessies. Daarom is het aangewezen om de rentecurve in combinatie met andere indicatoren te gebruiken.

De huidige economische data en de voorlopende indicatoren schetsen een gemengd beeld. Maar wij zijn van mening dat de omgekeerde rentecurve in dit geval niet op een recessie wijst :

  • Er is weliswaar duidelijk sprake van een vertraging van de economische groei. Maar in vergelijking met de veel zwakkere industriesector blijft de aanzienlijk grotere dienstensector relatief robuust.
  • We moeten rekening houden met de consumptiebestedingen. Ongeveer 70% van het Amerikaanse BBP is afhankelijk van de particuliere consumptie, d.w.z. van de bereidheid van de consument om te kopen. Vóór eerdere recessies steeg het aantal werkloosheidsaanvragen, en dit is nu nog niet gebeurd. Zolang consumenten hun broodwinning behouden en hun bestedingen niet moeten beperken, is een recessie naar onze mening onwaarschijnlijk.

    Mochten de winsten duurzaam dalen en de bedrijven gedwongen worden om werknemers te ontslaan, dan kan dit beeld omslaan. Op dit moment verwachten we echter dat de bedrijfswinsten in 2019 relatief constant zullen blijven en in 2020 weer zullen stijgen. Het huidige ondersteunende beleid van de centrale bank, de presidentsverkiezingen van volgend jaar en het feit dat we geen verdere escalatie van het handelsconflict verwachten, versterken ons standpunt dat een dreigende recessie onwaarschijnlijk is.

    Voor het beheer van onze portefeuilles betekent dit dat we zowel qua obligaties (Ethna-AKTIV en Ethna-DEFENSIV) als qua aandelen (Ethna-AKTIV) overwogen zullen zijn in Amerikaanse bedrijven. Gezien de relatieve sterkte van de Amerikaanse economie verwachten wij ook dat de Amerikaanse dollar in waarde zal stijgen. Daarom hebben wij momenteel een belangrijke dollarpositie in Ethna-AKTIV.