Euler Hermes: 6 grote faillissementen in België in 2019

De economen van Euler Hermes publiceerden onlangs een onderzoek over het aantal faillissementen van grote bedrijven wereldwijd (bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen euro).

Hier is een samenvatting – en de cijfers voor België:

  • Naast de opwaartse trend in bedrijfsfaillissementen wereldwijd (+9% in 2019), hebben de economen van Euler Hermes een recordaantal faillissementen van grote bedrijven met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro geïdentificeerd: in 2019 waren er wereldwijd 342 grote faillissementen met een totale omzet van meer dan 205 miljard euro.
  • Deze grote faillissementen kunnen ernstige gevolgen hebben en andere bedrijven in gevaar brengen, legt Maxime Lemerle uit, Head of Sector & Insolvency Research bij Euler Hermes: "Het risico van een domino-effect neemt toe, met negatieve gevolgen voor fragiele leveranciers langs de toeleveringsketens.”
  • In België heeft Euler Hermes in 2019 zes grote faillissementen vastgesteld voor een gecumuleerde omzet van 722 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2018 registreerden we 3 gevallen; 10 in 2017 en 6 in 2016. De ernst ervan is toegenomen: in 2018 bedroeg de gemiddelde omzet van deze bedrijven 66 miljoen euro tegenover 120 miljoen euro in 2019. [Ter informatie, het gaat om volgende bedrijven: Thomas Cook Belgium, Abattoir et Marche de Bastogne, IT Pro, Corelio Printing, Pluimveeslachterij Lammens en Carimat Matériaux.]

    Op globaal niveau doen onze economen de volgende vaststellingen:

  • De stijging van het aantal grote faillissementen is in het laatste kwartaal van 2019 versneld, met een recordaantal gevallen (94 grote faillissementen van begin oktober tot eind december 2019) en een nieuw record wat betreft de ernst ervan (hun gecumuleerde omzet steeg met +16% per jaar tot 60,4 miljard euro).
  • Noord-Amerika (+29 gevallen) droeg het meest bij aan de wereldwijde opleving van grote faillissementen, naast Azië (+5). West-Europa (-9) blijft echter de meest getroffen regio met 133 grote faillissementen in 2019 (vergeleken met 96 gevallen in Azië).
  • De sectoren die het meest getroffen zijn, zijn de retail en de dienstensector in West-Europa, de energiesector en de retail in Noord-Amerika én de bouwsector in Azië.

    Meer in het algemeen voorspelt Euler Hermes voor alle soorten bedrijven, sectoren en landen een toename van 6% van het aantal faillissementen in 2020. Het aantal faillissementen zal in vier op vijf landen toenemen. De stijging zal 2% bedragen voor België, dat opnieuw een historisch hoog niveau van faillissementen zal bereiken in 2020, volgens het laatste Global Insolvency Report van Euler Hermes.