De race naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen is begonnen

Door Ritu Vohora, Investment Director in het Equities team van M&G.

Rituvohora
Ritu Vohora

De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden nu al beschouwd als het belangrijkste staartrisico voor de markten.

Uit de laatste Global Fund Manager Survey van Bank of America Merrill Lynch blijkt dat de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 het belangrijkste staartrisico zal zijn voor de markten. De handelsoorlogen zijn voor het eerst sinds mei 2019 naar de tweede plaats gezakt. Hoewel we nog steeds periodieke bedreigingen en tweets zien op dit front, is het onwaarschijnlijk dat het handelsconflict zal escaleren omdat de verkiezingen over minder dan 10 maanden plaatsvinden. Nu de verkiezingscampagne in een cruciale fase komt, zal het Amerikaanse overheidsbeleid waarschijnlijk de meeste aandacht trekken.

De Amerikaanse economie zal blijven groeien, zij het in een langzamer tempo, maar tot nu toe lijken er weinig verkiezingsgerelateerde gevolgen te zijn ingeprijsd. Naarmate de verkiezingsdag nadert, kan de mogelijke uitslag en concurrerende beleidsagenda's op het sentiment drukken, met alle gevolgen van dien voor zowel de economie als de markten.

De verkiezingen lijken een strijd van uitersten te zijn tussen gepolariseerde kandidaten. De Democraten beslissen nog steeds over een kandidaat en de voorverkiezingen zijn op 3 februari begonnen. Het is een krappe wedloop onder populaire, maar ideologisch verschillende kandidaten. Terwijl voormalig vicepresident Joe Biden streeft naar het versterken en uitbouwen van de centristische Democratische agenda, vragen de linkse tegenstanders Bernie Sanders en Elizabeth Warren om grote structurele veranderingen. Zij hebben voorstellen gedaan die het ondernemingsklimaat fundamenteel zouden veranderen - met een waarschijnlijk negatief effect op de groei en de aandelenmarkten. Een tweede termijn voor Trump zou waarschijnlijk een voortzetting van de retoriek over de handel inhouden, die de marktvolatiliteit en de onzekerheid over bedrijfsinvesteringen heeft aangewakkerd.

Hoewel het handels- en monetair beleid van belang zal zijn, moeten vooral de fiscale en regelgevingsvoorstellen nauwlettend in het oog worden gehouden, omdat zij de grootste invloed zullen hebben op de markt. De gevolgen van een aanzienlijke stijging van de overheidsuitgaven worden niet ingecalculeerd in het rendement van Amerikaanse staatsobligaties, evenmin als een wezenlijke verhoging van de Amerikaanse vennootschapsbelasting op de aandelenmarkten.

Amerikaanseverkiezingen2020

Sectoren zoals financiën, energie, technologie en gezondheidszorg kunnen volatiel zijn, vanwege het risico op een verhoogde regeldruk. Mogelijke problemen zijn onder meer de structuur van de gezondheidszorg voor een vergrijzende bevolking, de groeiende inkomensongelijkheid, technologische veranderingen en het uiteenvallen van Big Tech, en milieuvraagstukken. De polarisatie tussen de kandidaten, de omvang van de problemen en het belang van de VS voor de wereldmarkten maken deze verkiezing relevant voor beleggers over de hele wereld. Het beleid zal bepalen wat de mondiale trends zijn en welke sectoren zullen winnen of verliezen.

Net als bij de laatste verkiezingen in de VS en bij de Brexit-verkiezingen is het moeilijk om de politieke consequenties te voorspellen en nog moeilijker om de reactie van de markten te voorspellen. Nu de Amerikaanse markt rijkelijk gewaardeerd wordt, zal de marktgevoeligheid voor nieuwsberichten waarschijnlijk groot zijn in de aanloop naar de verkiezingen. De volatiliteit zal naar verwachting toenemen naarmate de verkiezingsdag nadert.

Maar het loont niet om in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen al te bearish te zijn. In feite zijn er in de laatste 20 Amerikaanse verkiezingscycli slechts twee gevallen geweest waarin de markten in de 12 maanden voorafgaand aan de verkiezingsuitslag zijn gedaald. Zoals altijd blijft diversificatie cruciaal. De beleggers moeten selectief te werk gaan om die bedrijven te vinden die winstgevend kunnen blijven en de aandacht richten op de belangrijkste beleidsprioriteiten van de kandidaten. De opiniepeilingen zullen de komende maanden een belangrijke factor zijn.