De vriendelijke dollar en het vijandige virus

Door Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het beheer, DNCA Investments

Igordemaack
Igror de Maack
De dollar bereikte een nieuw hoogtepunt tegenover de euro (1,08) op een moment dat de eerste ramingen van de economische impact van het coronavirus naar buiten worden gebracht. In Frankrijk bijvoorbeeld, gaf de minister van Economie Bruno Le Maire te kennen dat in de huidige stand van zaken de Franse groei met 0,1 punt zou afgeroomd worden. Uit de analyse van het autoverkeer (of veeleer van de congestiegraad) in de stad Shanghai via de applicatie TomTom blijkt een duidelijke afname van het stadsverkeer, voorlopig zonder terugkeer naar het gemiddelde van 2019.

De activiteit is dus fors vertraagd en het aantal besmettingen en overlijdens daalt niet. Evenementen (business seminars, sporttoernooien) worden afgelast. Ook al mogen we ervan uitgaan dat het effect tijdelijk zal zijn, dat neemt niet weg dat de wereldwijde economische groei én de geloofwaardigheid van China op het vlak van gezondheidszorg een flinke deuk zullen krijgen.

Ondertussen koketteert Donald Trump met goede economische cijfers en gunstige politieke peilingen in de race naar een tweede ambtstermijn. In januari 2020 gingen de indexen van het economisch vertrouwen er in de Verenigde Staten op vooruit of verder op vooruit. De ISM-index van de verwerkende industrie bijvoorbeeld, veerde 3,1 punten op tot 50,9. Bepaalde waarnemers maken gewag van een bbp-groei van ongeveer 2,5 % per jaar, wat de facto wijst op een lichte versnelling. De bruuske tempovertraging van China, dat een belangrijk deel van de wereldwijde waardeketen vertegenwoordigt, zal ongetwijfeld gevolgen hebben, maar Donald Trump heeft na de Iraanse raket het geluk alweer aan zijn kant en is erin geslaagd China door eigen toedoen in het isolement te drijven.

Na hun terugkeer in het groen, begonnen de aandelenmarkten opnieuw terrein te verliezen. De negatieve stromen en de nog steeds verontrustende berichten over het coronavirus creëren een angstig klimaat dat in het voordeel speelt van vluchtwaarden (US rente 10 jaar, dollar, goud, yen …). Voor de westerse consument is de prijsdaling van het vat ruwe olie (55 $) dan weer een positief gevolg van de negatieve impact van het virus op de wereldwijde groei. Zijn koopkracht gaat erop vooruit. De volatiliteitsniveaus (VIX en MOVE) stijgen sinds enkele weken, wat wijst op nervositeit op de beursmarkt. Verwacht wordt dat 2020 qua rendementen minder overvloedig zal zijn dan 2019. We moeten op onze hoede zijn voor redeneringen gebaseerd op rechtlijnige vermenigvuldigingen of het omgekeerde.

Elk beursjaar heeft zijn eigen parcours, maar het jaarbegin 2020 leert ons in elk geval iets. Onzekerheid (en het coronavirus is daar een voorbeeld van) is de gids van de mensheid en in het bijzonder van de “financiële” mensheid.