Pictet AM: Economie herstelt zich in Q2 volledig van impact corona

Na een besmettingspiek half maart, volgt in de tweede helft van dit jaar een volledig economisch herstel van de impact door het coronavirus. Dat verwacht hoofdeconoom Patrick Zweifel van vermogensbeheerder Pictet AM.

De zwaarste impact volgt gedurende de eerste helft van 2020 met in de maand maart een piek in het aantal met Covid-19 besmette personen. Zweifel heeft de verwachte bbp-groei van de Chinese economie voor het eerste kwartaal met 1,9%-punt naar beneden bijgesteld. Over het gehele jaar verwacht Zweifel dat groei ongeveer 0,3%-punt lager uitvalt (van 5,9% naar 5,6%). De mondiale bbp-groei valt naar verwachting 0,15%-punt lager uit.

Deze groeiverwachtingen zijn inclusief de verwachte beleidsmaatregelen van de Chinese overheid. “Dat zijn eerder reddingsmaatregelen dan stimuleringsmaatregelen”, illustreert Zweifel. “Hoewel het monetaire beleid al ruimer is geworden, denken we dat begrotingsbeleid de leidende rol zal spelen om bedrijven te helpen de grote schok te overleven.”

Beijing zal voor een beperkte periode meer gerichte steun verlenen, zoals belastingvrijstellingen aan bepaalde bedrijven. Zweifel ziet bewijs dat lokale overheden zoals Suzhou, Ningbo, Shenzhen en Shanghai reeds ondersteunende maatregelen hebben aangekondigd zoals een huurvrijstelling van 1 à 2 maanden voor kantoren, uitgestelde belastingaangifte en subsidie op rentebetaling van nieuwe bedrijfsleningen.

De grootste impact, ook op andere opkomende economieën, komt volgens de hoofdeconoom van drie veroorzakers:

  • Quarantaine en angst raken het toerisme. De snelheid van de overheidsrespons suggereert een grotere impact dan bij SARS in 2003. Nu geven regeringen in heel Azië reisadvies en stellen beperkingen in voor reizen van/naar China.
  • De daling van de Chinese vraag zal de handel beïnvloeden: de Chinese vraag is goed voor 16% van de wereldeconomie.
  • Sluiting van bedrijven verstoort de wereldwijde toeleveringsketen: de verstoring van de toeleveringsketens zou aanzienlijk kunnen zijn, omdat China zich in het centrum van de Aziatische productie bevindt.

    Zweifel benadrukt tot slot dat ten tijde van de uitbraak het wereldwijde economische momentum sterk was. “Dit momentum herstelt zich natuurlijkerwijs, mits de veronderstelling van een tijdelijke schok de juiste is.”