Covid-19 crisis: Euler Hermes ondersteunt Belgische bedrijven

Euler Hermes, wereldmarktleider in kredietverzekeringen, engageert zich samen met de overheid om Belgische bedrijven te helpen deze crisis van ongekende omvang te boven te komen. Als gevolg van een protocolakkoord tussen de federale regering, Assuralia, de private kredietverzekeraars dat werd onderhandeld onder toezicht van de Nationale Bank van België, zal de overheid een steunmechanisme in vorm van een garantieprogramma opzetten. Dat stelt kredietverzekeraars in staat hun missie om business-tobusiness (B2B) handelstransacties veilig te stellen, verder te zetten en hun steun aan de Belgische economie uit te breiden.

Dankzij dit steunmechanisme zullen de kredietverzekeraars zoveel mogelijk kredietlijnen kunnen blijven verstrekken aan Belgische bedrijven, zodat zij commerciële transacties kunnen blijven uitvoeren zonder risico van wanbetaling.

Een kredietverzekering dekt B2B-bedrijven tegen het risico van wanbetaling en vergoedt een verzekerde in het geval een debiteur een handelsvordering niet nakomt. De moeilijkheden van sommige bedrijven kunnen snel gevolgen hebben voor de leveranciers en een domino-effect veroorzaken in de volledige toeleveringsketen. De huidige situatie vereist een toenemende waakzaamheid van de kredietverzekeraars evenals de gezamenlijke inzet van het hele publieke en private financiële ecosysteem. In totaal dekken kredietverzekeraars meer dan 57 miljard euro aan B2B-handelstransacties voor hun Belgische klanten via kredietverzekerings-, borgstellingsen garantiepolissen.