T. Rowe Price: Beleggers in Europese high yield obligaties hebben aan ESG een goed kompas

 • Bedrijven in het high yield marktsegment hebben qua ESG vaak nog een inhaalslag te maken en dat biedt opwaarts potentieel voor actieve beleggers.
 • Een trend van positieve ESG-progressie in een onderneming is meestal een goed teken.
 • Europa kiest voor een steeds duurzamere koers en dat druppelt door naar het bedrijfsleven.

  In steeds meer beleggingscategorieën worden ESG-criteria in het beleggingsproces gebruikt, om risico’s te beperken en rendementen te verhogen. Mike Della Vedova, Portfolio Manager European High Yield Credit van T. Rowe Price legt uit hoe Environment, Social en Governance een rol spelen in zijn besluitvormingsproces en waarom ESG-criteria bij high yield obligaties kunnen helpen om het kaf van het koren te scheiden.

  Opwaarts potentieel

  Als het gaat om ESG-overwegingen beginnen high yield obligaties op een lager niveau dan andere grote beleggingscategorieën. Dat komt omdat in het high yield segment bedrijven gemiddeld jonger zijn en minder trackrecord en rapportagejaren hebben dan investment grade bedrijven. ‘Dit laat meestal meer ruimte voor verbetering en actieve betrokkenheid. In high yield kunnen ESG-criteria daarmee een belangrijke differentiator zijn’, concludeert Della Vedova in het ESG-jaarverslag van T. Rowe Price. Een belangrijke factor volgens Della Vedova is ook dat een groter deel van high yield ondernemingen in handen is van private equity bedrijven. Deze hebben doorgaans minder rapportage- en openbaarmakingsvereisten dan hun beursgenoteerde tegenhangers. Desalniettemin signaleert Della Vedova een groeiend ESG-bewustzijn bij high yield bedrijven. ‘De trend is zeker aan het verbeteren, ook al ligt het tempo misschien iets lager dan in andere sectoren, zoals investment grade.’

  Vooral governance is belangrijk

  Voor high yield bedrijven is met name governance belangrijk omdat ze daarin nog niet zo’n lange trackrecord hebben. De bedrijven hebben vaak hogere schuldratio's en complexere kapitaalstructuren dan investment grade bedrijven. Voor beleggers is diepgaand, geïntegreerd onderzoek belangrijk, omdat het van vitaal belang is om te begrijpen wanneer ESG-kwesties een significant effect kunnen hebben op een onderneming.

  Analisten van T. Rowe Price houden rekening met een reeks van ESG-factoren, inclusief die bij inkoop in de toeleveringsketen, gezondheids- en veiligheidsdossiers en boekhoudkundige normen. Samen met ESG-specialisten waken ze ervoor dat alle belangrijke factoren worden meegenomen in de besluitvorming. Della Vedova: ‘Uiteindelijk zijn we op zoek naar verhalen die op de lange termijn verbeteren. Als er een trend van positieve ESG-progressie is, is dit meestal een goed teken.’

  Groeiend belang van ESG in Europa

  ESG wordt in Europa al enige tijd steeds belangrijker, en niet alleen vanuit een beleggersperspectief. Autoriteiten nemen belangrijke stappen, met name op het gebied van het milieu. Zo heeft de Europese Commissie onlangs haar ‘Green Deal for Europe’ onthuld, waarin een reeks milieu-initiatieven en -doelstellingen zijn opgenomen die erop gericht zijn om van Europa in 2050 het eerste CO2-neutrale continent te maken.

  Verder stelt Christine Lagarde, het nieuwe hoofd van de Europese Centrale Bank, dat de aanpak van de klimaatverandering een ‘missie-kritische’ prioriteit is voor de bank en deel zal uitmaken van de strategische herziening van haar instrumentarium voor het monetair beleid. Ten slotte zijn er in heel Europa door de overheid geleide inspanningen die gericht zijn op het verbeteren van de diversiteit in de raden van bestuur van bedrijven. Al deze ontwikkelingen onderstrepen hoe belangrijk ESG in de regio is geworden en ze hebben een druppelend effect op bedrijven, aldus Della Vedova.

  Ruim 14.000 bedrijven langs een duurzame meetlat

  T. Rowe Price legt met het eigen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) wereldwijd ruim 14.000 bedrijven systematisch en proactief langs een duurzame meetlat. Niet alleen voor de duurzame beleggingsfondsen in het assortiment, maar als integraal onderdeel van een diepgaand, fundamenteel investeringsonderzoek ten behoeve van alle fondsen van T. Rowe Price. Het model biedt een ecologisch, sociaal en ethisch profiel van ondernemingen en andere organisaties, grotendeels op basis van niet-financiële gegevens en incidentenhistorie. Voor meer informatie over het RIIM-model: het ESG-verslag van T. Rowe Price over 2019.