Positieve rendementsvooruitzichten voor obligaties van opkomende markten

Terwijl de kapitaalmarkten lijden onder de gevolgen van de coronacrisis, zijn beleggers op zoek naar activaklassen die positieve rendementsvooruitzichten bieden. Denise Simon, Co-Head of Emerging Market Debt bij Lazard Asset Management, ziet kansen in obligaties van opkomende markten. Volgens haar zou de beleggingsklasse (ten minste gedeeltelijk) hoge single digit rendementen moeten bieden in de komende 12 maanden.

Naar onze mening zijn obligaties van opkomende markten, na de aan Covid-19 gerelateerde schokken, zowel op stand-alone basis als ten opzichte van andere vastrentende beleggingen aantrekkelijk. Bij de recente verkoop zijn de waarderingen hoger uitgevallen dan op grond van de fundamentele factoren gerechtvaardigd is. "Bij het uitbreken van de crisis waren de balansen vrij goed in orde, met een schuld/bbp-ratio van gemiddeld ongeveer 50%. Dus zelfs met deze grote schok, waarbij we een grote daling van de groei en groeiende begrotingstekorten zullen zien, zijn de hoogwaardige landen met toegang tot de markt en veerkrachtige balansen in staat geweest om op deze crisis te reageren en in eigen land steun te bieden", zegt Simon. Belangrijk is dat de kosten voor het afdekken van valutarisico's aanzienlijk zijn gedaald, wat de aantrekkelijkheid van de schuld van opkomende markten voor beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan euro's, nog verder heeft vergroot. Al met al denken we dat dit de komende twaalf maanden moet leiden tot rendementen in de hoge single-cijfers.

Differentiatie is belangrijk

De gevolgen van de pandemie zullen de fundamenten van alle landen in de opkomende markten via verschillende kanalen negatief beïnvloeden, maar de sterke en zwakke punten verschillen sterk in het beleggingsuniversum. We zien aanzienlijke waarde in de harde valuta's van de overheids- en bedrijfsschulden", zegt Simon.

Sommige landen zijn goed gepositioneerd om een wereldwijde economische vertraging op te vangen en hebben een krachtige beleidsreactie op de pandemie uitgevoerd, terwijl andere landen het risico lopen op een kapitaalvermindering. "Landen waar we een aanzienlijk risico op wanbetaling zien, maken minder dan drie procent van de staatsobligatie-index uit. Dat is minder dan de helft van wat de huidige marktprijzen inhouden."

Emittenten van bedrijfsobligaties uit opkomende markten hebben doorgaans een lager schuldniveau dan hun tegenhangers uit ontwikkelde landen. "Hoewel we een lichte stijging zien in het wanbetalingspercentage van hoogrenderende bedrijven uit opkomende markten - de huidige prognose is ongeveer vijf procent - lijkt dit relatief klein in vergelijking met de tien procent wanbetalingsprognose voor hoogrenderende bedrijven uit de VS", legt Simon uit.

Ondanks de positieve vooruitzichten voor obligaties van opkomende markten in de komende maanden, merkt Simon op dat niet alle hoeken van de beleggingsklasse dezelfde rendementsvooruitzichten bieden, wat het pleidooi voor actief beheer benadrukt. "We zien zeer aantrekkelijke kansen, maar dit is geen bètahandel. Intensieve bottom-up fundamental analyse zal de sleutel zijn tot het benutten van deze kans en het identificeren van de relatieve winnaars en verliezers in een uitdagende marktomgeving".