T. Rowe Price: Drie risico's voor obligatiebeleggers deze zomer

Na een paar moeilijke maanden zien de bedrijfsobligatiemarkten er weer sterk uit. Maar volgens Ken Orchard, Portfolio Manager, Diversified Income Bond Strategy bij T. Rowe Price, zijn er drie potentiële bronnen van onzekerheid die een risico vormen: een tweede golf van het coronavirus, verslechterende economische vooruitzichten en toenemende marktvolatiliteit in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Hieronder bespreekt hij elk risico afzonderlijk.

1. Tweede coronavirusgolf

Volgens Orchard is een tweede golf van het coronavirus op korte termijn onwaarschijnlijk. Er is in het algemeen een minimale toename van de virusoverdracht geweest op plaatsen waar de lockdown is versoepeld en het lijkt erop dat er vooruitgang wordt geboekt bij de ontwikkeling van vaccins. Dit betekent volgens Orchard niet dat er op een bepaald moment geen tweede golf zal zijn, maar het ziet er niet naar uit dat dit deze zomer zal gebeuren. Het kan wel een risico zijn voor de herfst.

2. Economische vooruitzichten

De economische vooruitzichten zijn moeilijker te duiden. Het was voorspelbaar dat er een ongekende daling van de economische conjunctuur zou zijn aangezien wereldwijd lockdowns werden ingesteld, gevolgd door een heropleving zodra die lockdowns werden opgeheven. Moeilijker te voorspellen is het groeitempo van de economie nadat alle kantoren, winkels en restaurants weer open zijn. De conjunctuur zal zeker niet onmiddellijk terugkeren naar de vorige piek. Orchard denkt dat het snel zal terugkaatsen naar een punt onder de piek om vervolgens in een laag tempo verder te stijgen. Het buigpunt en het tempo van die tweede fase van het herstel zal gevolgen hebben voor de winstgevendheid van bedrijven, de werkloosheid, de stimuleringsprogramma's en het monetaire beleid in het vierde kwartaal en in 2021. Er is dus grote onzekerheid over hoe die eruit zullen zien.

3. Hoe gaat Trump om met de voorsprong van Biden in de peilingen?

In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen ligt de democratische presidentskandidaat Joe Biden comfortabel voor in de peilingen. Hoe zal zijn rivaal Donald Trump reageren als dat niet verandert? Het is moeilijk te zeggen, maar hij zal er waarschijnlijk niet rustig onder blijven. Nu de verkiezingen op komst zijn, zijn beleidsverrassingen en stijgende geopolitieke spanningen heel goed mogelijk omdat Trump zijn kiezersbasis nieuw leven wil inblazen. En als Biden zijn voorsprong in de peilingen handhaaft, zullen de markten het waarschijnlijke effect van een overwinning van de Democraten op de economie beginnen af te wegen. Hoe dan ook, de aanloop naar de verkiezingen van november zal waarschijnlijk onzekerheid brengen voor de financiële markten.

Minder bescherming tegen toenemende onzekerheid

Van de drie potentiële bronnen van onzekerheid die Orchard benadrukt, meent hij dat de eerste een laag risico, de tweede een matig risico, en de derde een hoog risico inhoudt. Lage waarderingen kunnen fungeren als een buffer voor onzekerheid en tot voor kort prijsden de spreads veel slecht nieuws in, waaronder een recessie. Sinds eind april zijn de spreads echter veel krapper geworden, zodat die buffer er niet meer is. Het is mogelijk dat de spreads weer zullen toenemen naarmate de economische en politieke onzekerheid toeneemt.

In het begin van de virusuitbraak zorgde het negatieve sentiment ook voor een buffer tegen de onzekerheid (negatieve verrassingen zijn minder schadelijk als iedereen al het ergste verwacht). Maar naarmate de economische data verbeteren en het optimisme over de toekomst van het post-coronavirus toeneemt, zal het risico op teleurstelling toenemen. Bovendien zorgen de vele uitgiftes van bedrijfsobligaties ervoor dat de markt geleidelijk aan langere kredietrisicoposities inneemt naarmate de nieuwe schuld wordt geabsorbeerd. Dat zal de buffer voor de onzekerheid verder verkleinen, omdat beleggers geen ruimte hebben om in te springen op eventuele uitverkoop.

Deze combinatie van toenemende onzekerheid en minder bescherming tegen die onzekerheid betekent volgens Orchard dat de obligatiemarkten in de zomer waarschijnlijk volatieler zullen worden. Dit betekent niet dat hij nu bearish op obligaties is geworden (dat is hij nog niet), maar het betekent wel dat hij wat voorzichtiger is geworden.