AXA IM: AXA IM: Desnoods noodfonds zonder ‘zuinige vier’Desnoods noodfonds zonder ‘zuinige vier’

Europa heeft nog grote economische uitdagingen voor de boeg. Het is dan ook belangrijk dat een supranationaal noodfonds er komt, desnoods zonder ‘de zuinige vier’.

Dit stelt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group in zijn wekelijkse column op de site van AXA Investment Management, getiteld ‘Wachten tot de parachute opengaat’. Al gaat het met het remmen van het virus in Europa relatief goed, de risicotolerantie is hier lager dan in bijvoorbeeld de VS. Er worden hier daarom sneller beperkingen opgelegd die de economie schaden.

Verder kan het vooruitzicht dat staatsgaranties op een gegeven moment niet meer houdbaar zijn, leiden tot stengere kredietnormen van banken en zo de economie remmen, wijst de AXA-econoom. Ook de arbeidsmarkt kan volgens hem nog niet zonder steun. ‘Daarom is federale fiscale steun voor de lange termijn zo belangrijk.’

In Brussel gaan de gesprekken intussen door over een EU-herstelfonds. Moëc denkt dat in het uiterste geval er een ‘coalitie van bereidwilligen’, zonder de zuinige landen Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden, kan ontstaan die een mechanisme kan opzetten buiten het EU-begrotingskader. ‘Dit zou de markten op korte termijn geruststellen en het zou beter zijn dan niets, maar deze oplossing zou naar onze mening nog steeds de soliditeit van het Europese proces aantasten.’

Bij monde van Christine Lagarde liet de ECB al weten het hoofd te zullen bieden aan de volatiliteit die het ontbreken van succes tijdens het weekend kan veroorzaken. Hier is het Duitsland, juist voorstander van het op te richten noodfonds, dat aangaf dat er ook grenzen zijn aan het monetaire beleid.