Bouwen, bouwen en nog eens bouwen: infrastructuur leidt de weg naar herstel en rendement

Overheden proberen via aanbestedingen de economie weer aan te zwengelen. Daarin kan infrastructuur een uitermate belangrijke spelen vindt Jerome Janssen, Co-Head of Equity Investments, Infrastructure Equity, bij Schroders.

Covid-19 vestigt aandacht op jonge markt

Wereldwijd heeft de economie een enorme deuk opgelopen door de coronacrisis. Infrastructuur kan een belangrijke rol spelen in het herstelproces. De Britse premier sprak over een infrastructurele revolutie om de economie te doen herleven. In veel stimuleringspakketten zal infrastructuur een centrale plaats innemen omdat het vaak de ruggengraat van de economie is. De modernisering van de infrastructuur maar ook de ontwikkeling van duurzame energie en de digitale revolutie zullen de infrastructuurinvesteringspijplijn snel vullen.

Vanuit beleggingsoogpunt is er sprake van een relatief jonge markt, die pas de laatste 15 jaar echt volwassen is geworden. Toegang krijgt men via de obligatie- en aandelenmarkt. Infrastructurele aandelen bieden een hoger rendement en vormen het grotere gedeelte van de markt. Maar beleggen daarin vraagt wel expertise en een lange betrokkenheid.

Infrastructuurbeleggingen kennen een hoge mate van zichtbaarheid, met een lage volatiliteit vanwege het essentiële karakter van infrastructuurprojecten. De behoefte aan energienutsbedrijven, water- en afvalbeheer of telecominfrastructuurnetwerken verdwijnt niet door een economische vertraging op korte termijn. Verschillen met private equity Het verschil met conventionele private equity ligt in de aard van het rendement, en vaak in de relatie met de tegenpartij. Bij private equity zijn de rendementsverwachtingen over het algemeen gebaseerd op de meerwaarde die wordt behaald bij het afstoten van de belegging. Bij infrastructuurbeleggingen bestaat het rendement uit consistente kasstromen. De beleggingshorizon is ook lang – doorgaans is ongeveer tien jaar of langer nodig om de plannen voor waardecreatie uit te voeren. Ten slotte zijn stakeholders vaak overheidsinstanties of gemeenten, wat een politiek element toevoegt aan de uitvoering. Dit vereist ook een langetermijnbenadering.

Waar, hoe en met wie?

Schroders ziet de beste kansen voor infrastructuurbeleggingen in Frankrijk, dat een lange geschiedenis kent van het uitbesteden van publieke diensten aan private partijen, naast een sterke regulering.

Beleggers moeten wel kieskeurig zijn in de omvang van de deal. De markt voor infrastructurele beleggingen is in korte tijd aanzienlijk gegroeid en de vraag naar grotere deals is toegenomen. De tijd die nodig is om een ​​deal te sluiten, wordt niet materieel beïnvloed door de omvang; kleine deals nemen net zoveel tijd in beslag. Bedrijven die schaalgrootte nastreven hebben het kleine en middelgrote deel van de markt bijna verlaten. Deze afname van de concurrentie betekent dat onze recent afgeronde deals op bilaterale basis zijn gemaakt. Dit heeft ten minste twee voordelen: betere acquisitievoorwaarden en minder risicokosten voor transacties.

Ten slotte is de samenstelling van het team erg belangrijk in infrastructuur. De kans op succes neemt als binnenlandse speler aanzienlijk toe. Dat kan nog een belangrijke rol spelen naarmate de Europese regeringen protectionistischer worden als gevolg van de Covid-19 crisis.

Infrastructurele beleggingen zullen profiteren van stijgende overheidsinvesteringen, maar waar en hoe beleggers investeren, en met wie, zal bepalend zijn voor hun succes.