Vanguard: Zorg voor dezelfde regels voor Europese financiële producten

Met steeds meer financiële onzekerheden, onder meer door het veranderende pensioenstelsel in ons land, is het belangrijk om de financiën op orde te hebben. Veel mensen weten echter niet goed hoe ze moeten sparen voor later. In een driedelige serie legt Sean Hagerty, managing director van Vanguard Europe, uit hoe het financiële plaatje van mensen kan worden verbeterd. Vandaag deel twee: zorg voor dezelfde regels op de Europese markt.

“Op dit moment is het zo dat in veel Europese landen de distributie van beleggingsproducten het op provisie gebaseerde beloningsmodel volgt. Bedrijven die financiële producten verkopen, doen dit vaak via derden (intermediaire distributeurs zoals banken en verzekeringsmaatschappijen) en betalen deze tussenpersonen een geldbedrag (provisie) voor het regelen van de verkoop.”

“Ingebedde provisies die door het fondsbedrijf aan een adviseur worden betaald, hebben echter als groot nadeel dat ze aanleiding geven tot potentiële belangenconflicten. Zo kan de betaling van provisies aan tussenpersonen leiden tot het verkopen van producten van aanbieders die een hoger bedrag betalen, wat ten koste gaat van de belangen van de consument. Immers, elke euro die zij kwijt zijn aan kosten, telt niet meer mee voor het behaalde rendement.”

“Een groot voordeel van dezelfde regels op de Europese markt is dat er geen potentiële belangenconflicten rond op commissie gebaseerde verkoopmodellen kunnen ontstaan. Naast het wegnemen van belangenconflicten tussen intermediairs en spaarders, zorgt dit ook voor meer kostentransparantie en concurrentie.”

“De huidige MiFID II-regeling is een stap in de goede richting, omdat deze commissiebetalingen aan discretionaire vermogensbeheerders en onafhankelijke financiële adviseurs verbiedt. Provisies aan niet-onafhankelijke financiële adviseurs en execution only-platforms zijn echter nog steeds toegestaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van deze voorwaarden is dat de ontvangende tussenpersoon kan concluderen dat de provisiebetaling is bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten te verbeteren. Maar nog steeds kan dit tot belangenconflicten leiden.”

“Dit soort conflicten kan alleen worden aangepakt wanneer de betaling van provisie door productaanbieders aan tussenpersonen in de gehele Europese Unie volledig wordt verboden, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Nederland al is gebeurd. In die landen is na het provisieverbod een belangrijke verschuiving waargenomen naar de verkoop van producten die nooit commissie hebben betaald. Het provisieverbod zorgt voor meer concurrentie op de markt, wat tot meer keuze en lagere kosten voor de consument zou kunnen leiden.”

Dit is deel twee van een driedelige zomerserie over sparen voor later. Volgende week verschijnt het derde deel.