ASI: Versoepeling begrotingsbeleid UK nodig

Commentaar door Luke Bartholomew van Aberdeen Standard Investments

"Het Verenigd Koninkrijk is officieel in een recessie beland en sluit zich aan bij een groot aantal landen wereldwijd. Dat is geen verrassing. Het werpt de schijnwerpers wel nadrukkelijker op het al dan niet slagen van de regionale lockdown-, test- en traceringsstrategieën van de regering en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We verwachten de komende zes maanden een aanzienlijke stijging van de werkloosheid.

Over het algemeen genomen is de Engelse now-verlofregeling een succes maar de regering staat voor het lastige dilemma of zij de regeling moet beëindigen. Enerzijds kan zij geen banen blijven subsidiëren die misschien toch wel verdwijnen. Anderzijds is er onvoldoende informatie over wanneer er een vaccin beschikbaar komt om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over het stoppen van de steunmaatregel. Het te vroeg stoppen van de regeling kan leiden tot onnodig massaal banenverlies.

Het macrobeleid moet meer ondersteunend worden. Een versoepeling van het begrotingsbeleid in het najaar is nodig. Daarnaast zijn aanvullende monetaire verruimingsmaatregelen van de Bank of England nodig om te zorgen voor een soepele werking van de markt van Britse staatsobligaties in het licht van de grote schulduitgifte die voor dat soepeler begrotingsbeleid nodig zal zijn."