ASI: hier liggen kansen in Azië

Flavia Cheong, Head of Equities Asia Pacific bij Aberdeen Standard Investments, bespreekt in onderstaand stuk waar kansen liggen bij Aziatische aandelen.

De belangrijkste punten:

 • De technologiesector blijft het goed doen dankzij structurele groeiaandrijvers zoals cloud computing, datacenters, 5G en digitale connectiviteit
 • Sectoren zoals gezondheidszorg, vermogensbeheer en verzekeringen verdienen de aandacht, evenals de groeiende behoeften van Azië op het gebied van verstedelijking en infrastructuur
 • ESG en verantwoord beleggen zijn en blijven hot topics

  1. Waar moeten beleggers op letten als ze willen investeren in de Azië-Pacific regio?

  Beleggers moeten letten op kwaliteit. Daarmee bedoelen we dat ze moeten kijken naar bedrijven met een sterke balans, een lage schuldenlast en duurzame concurrentievoordelen, die actief zijn in sectoren met structurele groeivooruitzichten. Dit soort bedrijven hebben de neiging om veerkrachtiger te zijn in tijden van laagconjunctuur en zullen waarschijnlijk hun marktaandeel consolideren ten koste van zwakkere spelers naarmate het herstel vordert.

  Beleg actief! Aangezien financiële nood de zwakkere bedrijven blootlegt, zullen beleggers de kansen per aandeel moeten beoordelen. Passieve fondsen kunnen zwakkere bedrijven niet vermijden omdat ze allerlei soorten bedrijven in hun mandje hebben, goede en slechte.

  Beleggers zullen de balansen van bedrijven, de looptijden van schulden, de kasstromen en de duurzaamheid van hun strategie op lange termijn moeten bestuderen. Ook het in ogenschouw nemen van risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) is belangrijk.

  2. Denkt u dat andere bredere mondiale kwesties, naast covid-19, een impact zullen hebben op de wereldwijde investeringen?

  Hoe langer de pandemie aanhoudt, hoe langer dat het herstel in de tweede helft van 2020 tegenhoudt. Een tweede besmettingsgolf in landen waar de maatregelen om het virus in te dammen te vroeg zijn opgeheven, blijft een belangrijk risico.

  Een opleving van de spanningen tussen de VS en China (en de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november van dit jaar) is een ander risico. Hoewel aanhoudende stimuleringsmaatregelen van regeringen en centrale banken via de begroting en het monetaire beleid de markten zullen blijven ondersteunen, moeten beleggers voorzichtig blijven.

  Tot nu toe hebben Aziatische beleidsmakers een 'lite' versie van het 'advanced economy playbook' gevolgd. Maar de centrale bankiers in Azië hebben ruimte om hun maatregelen op te schalen, omdat ze niet met dezelfde beperkingen te maken hebben als andere grote economieën (d.w.z. dat de rentetarieven niet dicht bij nul liggen).

  3. Hoe reageren internationale, of specifiek Aziatische, aandelen op de huidige crisis?

  Aandelen uit Azië hebben het sinds het eerste kwartaal verrassend goed gedaan, mede dankzij de steun van stimuleringsmaatregelen. Vorige maand (juli) juichten de markten het akkoord van de Europese Unie toe over een herstelfonds van 750 miljard euro en het voorstel van de Amerikaanse regering voor nog eens 1 biljoen dollar aan stimuleringsmaatregelen. De hoop op een vaccin heeft het sentiment verder doen opleven.

  Toch gaf een heropleving van covid-19-infecties in verschillende landen tegen het einde van de maand aanleiding tot de vrees dat het fragiele economische herstel zou kunnen stagneren. De toenemende wereldwijde geopolitieke risico's hebben ook de winst beperkt, aangezien de spanningen tussen China en Australië, India en de VS zijn toegenomen.

  De door technologie gedomineerde Taiwan Bourse was koploper in de regio – dankzij de technologie-aandelen. Chipmakers Taiwan Semiconductor Manufacturing Co en Samsung Electronics kregen een boost van de plannen van het Amerikaanse Intel om te beginnen met het uitbesteden van de productie van de volgende generatie chips.

  China was ook een van de best presterende landen, dankzij de groeiende belangstelling van de detailhandel en de positieve economische gegevens, met name op het gebied van de industriële productie. Chinese internetbedrijven hebben geprofiteerd van de veranderende uitgavenpatronen van de consument tijdens de pandemie (en zelfs nadat de beperkingen werden versoepeld). Meer mensen die thuis werken hebben de vraag naar technische hardware en diensten zoals cloud-opslag (waarvan datacenters profiteren) gestimuleerd.

  4. Waar liggen de kansen bij Aziatische aandelen?

  Toerisme en de auto-industrie zijn zwaar getroffen. In het kader van de geleidelijke versoepeling van de lockdownmaatregelen zien we echter op sommige markten tekenen van een herstel van de vraag.

  In China zijn de binnenlandse vluchten bijvoorbeeld hervat en consumenten schaffen nog steeds elektronica aan om het werken vanuit huis te vergemakkelijken.

  De technologiesector blijft het goed doen dankzij structurele groeiaandrijvers zoals cloud computing, datacenters, 5G en digitale connectiviteit. We zijn ons er echter van bewust dat technologie een politiek gevoelig onderwerp aan het worden is in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen, met daarbij de druk op Huawei en de toenemende wrijving tussen de VS en China.

  Verder zijn gezondheidszorg, vermogensbeheer en verzekeringen belangrijk, evenals de groeiende behoeften van de regio op het gebied van verstedelijking en infrastructuur.

  ESG en verantwoord beleggen zijn al een aantal jaar hot topics. Dit zal nog meer het geval zijn nu de coronaviruspandemie ons dwingt onze prioriteiten te heroverwegen bij het nastreven van economische groei. Nu regeringen over de hele wereld vele miljarden dollars toezeggen om bedrijven te ondersteunen en banen te redden, biedt dit een kans om substantiële afspraken te maken voor een duurzame toekomst.